Partners

InGaMe Lab har eller har haft projekt med följande partners och sponsorer.

Project Partners

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Västra Götalandsregionen och Västarvet
  • Räddningsverket
  • Skaraborgs Sjukhus (KSS)
  • Länsförsäkringar Skaraborg
  • Volvo Cars
  • Tillväxt Skaraborg
  • Skövde kommun
  • Gothia Science Park