Interaktiva autonoma system

För människor är det naturligt och relativt enkelt att tolka andra människors sociala signaler och rörelsemönster, men när det är tekniska system vi ska interagera med, som en robot eller en självkörande bil, kan det uppstå problem.

AIR forskning Högskolan i Skövde

AIR (Action and Intention Recognition) är en distribuerade forskningsmiljö som leds av forskare vid Högskolan i Skövde och finansieras av KK-stiftelsen. I projektet undersöker man hur människan interagerar och tolkar autonoma system. Genom att förstå de förväntningar och erfarenheter som ligger till grund för människans tolkningar och agerande, kan man på lång sikt skapa goda förutsättningar för ökad tillit till tekniken.

Fokus-scenarion inom miljön:

  • Sociala/ assisterande robotar i hemmet
  • Autonoma transportfordon in industriella miljöer
  • Autonoma fordon i publika/offentliga trafikmiljöer

Mer detaljerad information finns på projektets engelska webbsidor och på projektets externa webbplats.

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Interaktion med autonoma system

Projekttid:
april 2015 – mars2019

Finansieras av:
KK-stiftelsen

Andra partners:
Viktoria Swedish ICT
Örebro universitet
Högskolan i Halmstad

Medverkande forskare

Tom Ziemke, prof

Alberto Montebelli, bitr lektor

Jessica Lindblom, lektor

Peter Thorvald, lektor

Paul Hemeren, lektor