Människa-robot interaktion

Projektet är del av ett strategiskt forskningssamarbete mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås.

Vi vill förbättra kommunikationen mellan robotar och människor genom så kallade smarta textilier. Syftet är att kunna förmedla känslor till robotar via känselsensorer i robotens kläder, som skapas med hjälp av smarta textilier. Mer information om projektet finns på engelska.

Projektet undersöker hur smarta textiler kan användas för att kommunicera med robotar genom att röra vid dem och hur robotar kan styras genom en handske tillverkad med smarta textiler. Ett viktigt syfte med projektet är att få robotar att uppfatta människans känslor samt undersöka hur människor uppfattar iklädda robotar.

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Design, textil och hållbar utveckling

Projekttid:
2013-2018

Finansieras av:
Västra Götalands Regionen

Andra partners:
Högskolan i Borås

Medverkande forskare 

Från Interaction Lab

Paul Hemeren, fil.dr. lektor
Erik Billing fil.dr. bitr. lektor
Gauss Lee fil.dr. post-dok.
Beatrice Alenljung fil.dr. lektor
Rebecca Andreasson m.sc. adjunkt
Robert Lowe fil.dr. docent
Tom Ziemke fil.dr professor 

Från institutionen för ingenjörsvetenskap

Dan Högberg fil.dr bitr. professor
Ulf Stigh fil.dr. professor
Waseem Tahir fil.dr. post-dok.