Datorspel

Vårt arbete med datorspel inbegriper ett brett spektra av aspekter, från speldesign och programmeringsteknik till sociologisk analys av spelkulturen och en diskussion om vad som utgör ett dataspel utifrån ett filosofisk perspektiv.

Vårt arbete kring speldesign är till sin natur gränsöverskridande och har ett tvärvetenskapligt fokus. Det innefattar främst analys av spelupplevelsen och av att skapa system som ska vara "bra spel". Vi arbetar med att identifiera de förhållanden där berättande och berättelseelement i spel fungerar tillsammans med tilltalande och intressant regelsystem. Vi har också ett stort intresse för den visuella delen av spel och i utformningen av miljöer på skärmen som fängslar och motiverar spelarna. Detta kluster omfattar forskare som arbetar med de filosofiska aspekterna kring datorspel: vad spel är och hur de kan formuleras, hur datorspelen ska ses i historien om medieformer, och hur de kan sättas in i sociala och kulturella sammanhang. Vi är särskilt intresserade av att ifrågasätta och problematisera den i stort sett homogena manliga kultur som varit dominerande i datorspelskulturen för att identifiera källorna till könsfördomar i spelkulturen.