Kulturarvsseminarium 2018

Årets seminarium kring kulturarv och spelteknologi på Högskolan i Skövde äger rum 4 – 5 oktober. Plats: Portalen i Gothia Science Park, sal Insikten.

Detta blir sjunde året i följd som vi välkomnar studenter, forskare, kulturarvsaktörer, medie- och spelutvecklare med intresse för området.

Attraktivt berättande?

Datorspelen innehåller flera av de gamla medierna och deras berättandetekniker. De kombinerar dem med digital teknik och med spelmekanik. Vad kan vi lära från berättandet som sker i datorspelandet? Hur utvecklar vi ett kreativt och innovativt berättande om kulturarvet som utnyttjar de digitala möjligheterna på ett attraktivt sätt?

Detta är frågor vi kommer att beröra under seminariet, som även innehåller föreläsningar om och presentationer av exempel på spel, digitala hjälpmedel och berättarformer inom kulturarvssektorn. Har du själv något du skulle vilja presentera vid seminariet så hör av dig till Lars Vipsjö.

Rane vid Askeberga