Seminarieprogram 2018

Den 4-5 oktober är det dags för 2018-års Kulturarvsseminarium. Plats: Portalen, sal Insikten.

Preliminärt program

Torsdag 4 okt

09:30 Frukostfika

Presentationer 10:00-16:00

10:00 Introduktion, Stefan Ekman, Lissa Holloway-Attaway

10:30 Bo Sundborg m.fl. Norrköpings Science Park
Om Region Östergötlands digitala kulturkluster – RÖDIKK

11:15 Victor Jansson, Projektledare Kulturarvsinkubator, Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
Riksantikvarieämbetet har tillsammans med region Gotland, Uppsala universitet och Science park Gotland fått medel för att testa och utvärdera en inkubator med syfte att driva upp och stimulera företag kopplade till Kulturarvssektorn och med digital inriktning.

12:00 Lunch

13:00 Lise Saxtrup, regissör och Trine Laier, producent, Klassefilm, Danmark
Presenterar det autentiska spionspelet Cosmic Top Secret, "an autobiographical adventure video game about T. The player follows her journey to uncover the truth about her parents' work with ..."

14:00 Harald Karlsson, Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Digital stadsmodell av 1600-talets Göteborg i Virtual Reality. Harald berättar om utvecklingen av en digital stadsmodell över 1600-talets Göteborg med hjälp av City Engine & Unreal Engine 4.

15:00 Danielle Unéus, producent på spelstudion Eat Create Sleep, Visby
"Among Ripples 2, ett spel där du hanterar ett ekosystem under vattnet i en riskabel miljö fylld av svåra val. Spelarna kan själva utforska hur det är att bygga och återupprätta ett hållbart system som möter stora påfrestningar på grund av miljöförstöring och ett skiftande klimat. Allt är förpackat i en rofylld akvarellmålad upplevelse där spelarna ska känna att problemen vi har framför oss går att fixa, bara vi förstår de komplexa system vi lever i."

15.30 – 16.00 Fika och mingel 

Fredag 5 okt

09:00 Frukostfika

Presentationer 09:30-16:00

09:30 Marcus Toftedahl, doktorand Högskolan i Skövde
Om spelprojektet Djurparksgömmet – kognitivt spel som får barn att inte avslöja saker om sig själva på nätet.

10:15 Anna Bergengren, projektledare för Platåbergens geopark
Med stöd från EUs landsbygdsprogram utvecklas storytelling om kopplingen geologi-kulturarv i platåbergslandskapet.

11:15 Sofia Gullbrand, Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
Berättar om kartspelsprojektet Här finns liv på Naturum vid Läckös slott.

12.00 Lunch

13:00 Jonas Myrstrand, Studio Jox at Gothenburg Film Studios
Berättar om arbetet med Lindholmens Tidevarv i Virtual Reality och visar exempel på hur den bortglömda varvsepoken i Göteborg kan göras relevant idag. I VR får användaren prova att svetsa, nita, köra kran och sjösätta ett fartyg, eller bara ta ett frivarv...

14:00 Lars Vipsjö, Projektledare KASTiS, Högskolan i Skövde
Resultat från Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg som "avslutats" i sommar – och planer för det fortsatta arbetet. 

15.00 – 16.00 Fikamingel och diskussioner