Level up

Visionen för projektet Level up är att utveckla teknik för gamifiering/spelifiering av digitala nyhetsmedia samt att studera vilka effekter införandet av spelkomponenter får på konsumtionsmönster och engagemang.

Projektet finansieras med 12 miljoner kronor och är ett av de största projekt som Ann-Marie och Gustaf Anders stiftelse för mediaforskning finansierat. Detta är unikt för oss och ett utslag av att vi arbetar målfokuserat och uthålligt med att bygga upp ekosystemet Sweden Game Arena.

Projektidé

Inom såväl dataspelsforskningen som inom utvecklingsprojekt med branschöverskridande samarbeten som involverar datorspelsutvecklare, har en trend kallad gamification eller spelifiering (att utnyttja spelkomponenter för att skapa belöningssystem som ökar engagemang och intresse) fått stor uppmärksamhet de senaste åren. I många branscher ser man gamification/spelifiering som en möjlig lösning på problem/behov relaterade till kundrekrytering och kundtrogenhet.

Projektets målgrupp, unga medborgare (16-39 år), konsumerar i allt högre grad allt mindre nyheter via traditionella medier men desto mer via sociala medier samt spelar generellt sett datorspel i stor utsträckning.

Projektet ska engagera dem att:

  • konsumera mer nyheter via fri och oberoende nyhetsmedia och därigenom få mer information om vad som händer i närområdet
  • sprida nyheter och lärande i sina egna sociala nätverk och digitala kanaler och därmed bidra till ökad konsumtion av nyheter
  • öka engagemanget för dem att själva delta i samhällsdebatten och bidra med nyhetstips, bilder, kommentarer samt både initiera och delta i debatter som stärker det lokala engagemanget och i förlängningen det demokratiska samtalet.

Projektet innebär därmed möjlighet att öka det lokala engagemanget i samhället och inverkar därför positivt på hela den lokala demokratiska processen även på mycket små orter.

Projektet ska genom att sammanföra nyhetsmedia och datorspel utveckla en testplattform där det ska vara möjligt att experimentera med olika lösningar att koppla datorspel med nyhetsmedias digitala distributionsplattformar samt beforska och studera en rad frågeställningar om och i sådana fall hur belöningssystem kan öka/förändra konsumtionsmönster för nyhetsmedia.

 

Projektledare

Elinor Aronsson
Projekt- och Aktivitetskoordinator
Gothia Innovation AB
Gothia Science Park
elinor.aronsson@gsp.se
Mobil: 072-329 62 99

Per Holmén Dahlin
Affärsutvecklare
Gothia Innovation AB
per.holmen@gsp.se
Mobil 070-622 22 31

Laura Bularca
Projektkoordinator
Gothia Innovation AB
laura.bularca@gsp.se
Mobil: 073-141 42 29

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Level Up

Projekttid:
2015-08-01 till 2020-02-20

Finansieras av:
Ann-Marie och Gustaf Anders stiftelse för mediaforskning

Andra partners:
Gothia Innovation AB, Skaraborgs Allehanda

Medverkande forskare

Torbjörn Svensson, Doktorand

Lissa Holloway-Attaway, biträdande professor

Stefan Ekman, Lektor/projektledare

Mikael Berndtsson, Lektor 

Kontakt för affärsutvecklingsdelen av projektet: 

Per Holmén Dahlin, Gothia Innovation