Examensarbeten i KASTiS

Beskrivning av examensarbeten i KASTiS

Daniel Claezon (2016). ”Pedagogisk förmedling. En studie kring 3D-grafikens pedagogiska möjligheter inom kulturella institutioner”, Examensarbete kandidatnivå, Högskolan i Skövde.
 
Ellen Eriksson (2016). ”Augmented Reality-tekniken och dess tillämpning i en kontext av barnböcker, museer och kulturarvsplatser”, Examensarbete magisternivå, Högskolan i Skövde.

Moa Andersson (2017). ”How can one create an aura from a digital reproduction?”, Examensarbete magisternivå, Högskolan i Skövde.

Louise Persson (2017). ”Trollet under bron: Iscensatt autenticitet inom den svenska folktron”, Examensarbete magisternivå, Högskolan i Skövde.

Patrik Erlandsson (2018). ”Gäst i Katas hus. En undersökning av fiktionens roll i museet”, Examensarbete magisternivå, Högskolan i Skövde.

Amanda Lundin (2018). ”Karaktärers trovärdighet via utseende och kroppsspråk”, Examensarbete kandidatnivå, Högskolan i Skövde.

Nathalie Nilsson (2018). ”Syntetiserad karaktärsanimation. Hur syntetiserad animation kan användas inom karaktärsskapande”, Examensarbete magisternivå, Högskolan i Skövde.

Yolanda Veld (2018). ”Locative Narratives with Digital Media”, Examensarbete magisternivå, Högskolan i Skövde

Natalia Ramírez Martínez (2018). “The Interactive Museum Lab. Design of a Mobile Room that Includes People with Disabilities in a Culture House Setting”, Examensarbete magisternivå, Högskolan i Skövde.

 

Kontakt