Ta tillvara på ungas spelintresse

Förstudieprojektet Spel som etableringsverktyg avslutades den 31 oktober 2017. Resultatet från förstudien testas och vidareutvecklas just nu i ett nytt projekt - Projekt Studio Ludum.


Läs mer om Projekt Studio Ludum:
www.his.se/studio-ludum   
 

EU-flagga

  
Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.
 

Spel som etabliringsverktyg

Kontakt

Mediearkiv

Ta del av artiklar och medieinslag som rör förstudien.

_______________________

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn: 
Spel som etableringsverktyg

Kort om projektet: 
Syftet med förstudien är att utreda möjligheterna att använda ungas intresse för spel, spelteknik och spelkultur för att stimulera till fortsatta studier och yrkesval. Målet för förstudien är att skapa en plan för ett genomförandeprojekt som redovisas i en slutrapport tillsammans med övriga erfarenheter.

Projekttid: 
1 februari 2017 – 31 oktober 2017

Finansieras av
Europeiska socialfonden

Medverkande forskare:

Anna-Sofia Alklind Taylor, lektor i datavetenskap
Björn Berg Marklund, lektor i informationsteknologi
Christian Nyman Gomez, forskningsassistent
Jimmy Andersson, forskningsassistent
Katrin Dannberg, adjunkt i medier, estetik och berättande (projektledare)
Per Backlund, bitr. professor i datavetenskap

_______________________

Forskning inom Serious Games-området

InGaMe Lab