Vanliga frågor

Nedan har vi samlat vanliga frågor som vi har fått kring Projekt Studio Ludum.

Fråga: Kan man vara med i projektet trots att en inte bor i en av de fyra samverkanskommunerna (Götene, Hjo, Skövde och Töreboda)?

Svar: Projektet tar in deltagare från våra fyra samverkanskommuner (Götene, Hjo, Skövde och Töreboda). I enstaka fall kan vi ta in deltagare från en grannkommun om det finns lediga platser och om det finns en överenskommelse mellan kommunerna. Om du eller din ungdom vill så kan vi sätta upp hen på en väntelista och så hör vi av oss ifall det ser ut att finnas en öppning. Vi kan dock inte lova någon på förhand.

___________

Fråga: Kan man medverka i projektet om en inte bor i Skaraborg? Kommer ni att starta upp verksamhet i flera kommuner?

Svar: Projektet tar in deltagare från våra fyra samverkanskommuner (Götene, Hjo, Skövde och Töreboda). I enstaka fall kan vi ta in deltagare från en grannkommun om det finns lediga platser och om det finns en överenskommelse mellan kommunerna.

Vi kommer tyvärr inte att starta upp verksamheten i fler kommuner under projekttiden. Efter projekttidens slut är dock vår förhoppning att verksamhetens koncept skall kunna spridas till fler kommuner.

___________

Fråga: Kan man vara med i projektet på distans trots att en inte bor i en av samverkanskommunerna, eftersom ni både jobbar ute i kommuner men även digitalt?

Svar: Nej, tyvärr. Inom Studio Ludum så är den digitala- och fysiska platsen nära sammankopplade och lika viktiga. Många av våra deltagare är dock mer vana och bekväma med den digitala miljön och då vill vi stötta dem i att utveckla en självsäkerhet i relation till fysiska platser med social samvaro. Exempelvis så kommer deltagare som medverkar i aktiviteter och anstränger sig i den fysiska världen att belönas via deras digitala karaktär som representerar dem i den digitala appen.

___________

Fråga: Jag arbetar som handläggare i en kommun och vet en ungdom som skulle kunna vara intresserad av projektet. Kan vi komma på studiebesök då ni har verksamhet i vår kommun?

Svar: Nej tyvärr. Generellt sätt så tar vi inte emot besök ute i lokalerna när vi bedriver vår ordinarie verksamhet. Vi värnar deltagarnas integritet och det är viktigt att de känner en trygghet i att veta att de inte blir ofrivilligt exploaterade i olika sammanhang.

Men, en av våra Game Masters träffar gärna dig och ungdomen och berättar om projektet för att se om projektet kan passa ungdomen. Ni får också gärna komma och se lokalen när vi inte bedriver verksamhet där.

__________