Att låta spelintresset visa vägen

Möter du i ditt yrke ungdomar och unga vuxna utan sysselsättning? Har de uttryckt ett intresse för spel och spelkultur? Då kan Studio Ludum vara något för dem!

Studio Ludum söker spel- och spelkulturintresserade deltagare mellan 15–24 år som varken arbetar eller studerar, men som har en vilja att fortsätta skolan eller komma närmare yrkeslivet. Projektet drivs av Högskolan i Skövde i samverkan med kommunerna Götene, Hjo, Skövde och Töreboda.

Projektet tog emot sina första deltagare i februari 2019 och kommer att hålla på till och med våren 2021.

Hur kan projektet stötta deltagarna?

Studio Ludum är ett innovationsprojekt som vill testa, utvärdera och vidareutveckla nya metoder för att ta tillvara på ungdomarnas egna drivkrafter. Syftet med projektet är att använda målgruppens engagemang kring deras spelintresse för att motivera dem att göra klart sina studier eller på andra sätt ta sig närmare arbetsmarknaden. Projektet utgår från vad deltagarna är bra på eller vad de tycker om och försöker hitta individuella lösningar för varje deltagare.

Projektets ambition är att deltagarna efter att de lämnat Studio Ludum är tillräckligt stärkta som individer för att orka ta sig an studier eller hitta en plats på arbetsmarknaden. Deltagarna får även med sig ett intyg på vilka aktiviteter som de har tagit del av, som sedan kan användas som underlag för en dialog kring studier och arbete med personer utanför projektet.

Fysiska och digitala mötesplatser

Studio Ludum är ett projekt med spel i fokus. Som deltagare i projektet kan man fördjupa sig inom sitt intresse, men också lära sig att se kopplingar mellan de förmågor och erfarenheter man fått från sitt spel- och spelkulturintresse och hur dessa kan nyttjas i andra sammanhang utanför spelvärlden.

Studio Ludum erbjuder aktiviteter inom exempelvis områden som programmering, animation, karaktärsskapande, ljudläggning, måleri, brädspel, kortspel, rollspel och mycket annat inom spelkulturen. Vad deltagarna än har för intresse inom spelkulturen kommer vi kunna möta dem.

Projektet har lokaler i Götene, Hjo, Skövde och Töreboda kommun där deltagare och projektpersonal möts omkring två dagar per vecka. Det är viktigt att poängtera att det finns två sätt för deltagare att vara med i projektet och båda är lika betydelsefulla: deltagare kan antingen besöka lokalerna eller delta via vår digitala applikation.

Den digitala applikationen: Ludum-appen

Studio Ludum utvecklar en digital applikation. Arbete med appen började i slutet av 2018 och kommer att fortgå under hela projekttiden. En viktig del i utvecklingen av appen är att deltagarna själva kommer att kunna påverka arbetet med egna idéer och synpunkter.

I denna digitala värld som vi kallar Ludea kommer deltagarna exempelvis att kunna:

  • Skapa en egen spelkaraktär.
  • Ta del av digitala föreläsningar och andra digitala aktiviteter.
  • Kommunicera med projektgruppen.
  • Ta del av projektets kalender.
  • Dokumentera vilka aktiviteter de tagit del av och vad de lärt sig under projektet.
  • Sätta upp delmål och mål som löpande följs upp tillsammans med projektpersonal.

Projektpersonal som möter deltagare

Alla som arbetar i Studio Ludum älskar spel och har tidigare erfarenhet av att arbeta med unga personer och projektets två Game Masters har därtill erfarenhet av att arbeta med ungdomar i utsatta situationer.

Game Master är den första person som deltagaren möter när hen tar kontakt med Studio Ludum. Game Mastern agerar som stöd för deltagaren men också som en brygga i kontakten mellan deltagaren och dig som yrkesverksam.

Game Master och deltagaren kommer tillsammans arbeta fram en individuell plan med personliga mål. Game Master identifierar också vilka erfarenheter och kunskaper som deltagaren fått via sitt spelintresse och som kan översättas till kompetenser som efterfrågas i olika yrken eller studier.

Game Leaders är den andra personalgruppen som deltagaren möter. De kommer att skapa och genomföra aktiviteter tillsammans med deltagarna i projektets lokaler ute i kommunerna. Game Leaders kommer också att ansvara för att skapa innehåll och aktiviteter till den digitala appen.

Vet du någon som skulle kunna vara en potentiell deltagare i Studio Ludum?

För att delta behöver man vara en spel- och spelkulturintresserad person mellan 15­–24 år. Personen ska varken arbeta eller studera, eller vara i en gråzon mellan studier och arbete.

Personen behöver ha en önskan om att fortsätta skolan eller komma närmare yrkeslivet. Personen ska tillhöra någon av följande kommuner: Götene, Hjo, Skövde och Töreboda.

Reservation: Ifall Studio Ludums platser fylls snabbt så kan vi inte garantera att alla potentiella deltagare kan påbörja projektet när de önskar. Vi skriver dock gärna upp intresserade personer på vår väntelista, då projektet kommer att kunna erbjuda plats löpande under projekttiden.

Ta kontakt med projektet

Kontakta Studio Ludum för att diskutera potentiella deltagare och för att få mer information om projektet:

Skövde
Victoria TeodorssonGame Master
E-post: Victoria.Teodorsson@his.se
Telefon: 0500 – 44 88 06

Hjo 
Malin Bergström JohanssonArbetsmarknadshandläggare
E-post: malin.b.johansson@hjo.se
Telefon: 0503 – 35 099

Götene och Töreboda
Jimmy AnderssonGame Master
E-post: Jimmy.Andersson@his.se 
Telefon: 0500 – 44 88 47

I ett första möte träffar Game Master potentiella deltagare tillsammans med dig som yrkesverksam på din arbetsplats, alternativt träffar Game Mastern ungdomen själv på överenskommen plats (exempelvis på ett café eller i hemmiljö). Under mötet förklarar Game Master mer om projektet och utvärderar därefter om projektet är lämpligt för ungdomen.


Studio Ludum är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet är ett komplement till kommunal verksamhet. Projektet har inte resurser att behandla och vårda svårt sjuka personer eller personer med en missbruksproblematik. Det är frivilligt att vara med i projektet, så ingen enskild deltagare kan, mot hens vilja bli remitterad till projektet.

 

 

Projekt Studio Ludum medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. I projektet samverkar Högskolan i Skövde med Skaraborgs kommunalförbund och kommunerna i Götene, Hjo, Skövde och Töreboda. 

 

Bilder ifrån karaktärer och föremål från Ludum-appen.

Konceptgrafik från den första versionen av Ludumappen av Laila Bulduk och Victoria Teodorsson.