DataFlow

DataFlow – Hitta mönster i nya dataflöden.

Svensk metallindustri har tillgång till enorma mängder data, dels intern data från databaser, sensorer och simuleringar, dels extern data hämtad från webben, tidskrifter, publiceringsdatabaser och framtidsrapporter med mera. Samtidigt har man möjligheten att koppla upp sig mot mer informella dataflöden som forum och bloggar. Idag finns teknik för att hämta, bearbeta och fusionera allt detta interna och externa data. Därmed har man möjligheten att hitta mönster som man tidigare inte kunnat se. Så kallad informationsfusion erbjuder ett nytt perspektiv på Big Data och kan ge betydande bidrag till industrin att förstå och utveckla sin verksamhet genom att kombinera, följa och förstå flera skilda dataflöden.

Detta projekt ska visa hur metallindustrin kan använda senaste digitalteknik och dataanalysmetoder för att omvandla sina dataflöden till informationsflöden. Projektet ska ge innovationsområdets företag konkreta exempel på hur ett datadrivet arbetssätt kan utveckla deras verksamhet, samt underlätta för Sveriges datakompetens att inleda samarbeten med industrin genom att visa dem vilka sorters dataflöden företagen genererar.

DataFlow är ett samarbete mellan Outokumpu Stainless ABJernkontoret och Advectas AB, och är finansierat av Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA under april 2017–mars 2018 med 1,9 miljoner kronor, varav SAIL finansieras med 1,5 miljoner kronor.

På den engelska webbsidan finns uppdaterad projektinformation under projektets utförande

Se vidare VINNOVA:s beskrivning av projektet

Outokumpu Stainless          Jernkontoret          Advectas AB          VINNOVA

Bild 1 - som symboliserar projektet Dataflow

Bild 2 - som symboliserar projektet Dataflow

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
DataFlow – Hitta mönster i nya dataflöden

Projekttid:
2017–2018 (2017-04-01–2018-03-31)

Finansieras av: 
Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA  genom Jernkontoret

Andra partners: 
Outokumpu Stainless AB, Jernkontoret, Advectas AB

Medverkande forskare

Göran Falkman, bitr.professor i datavetenskap

Gunnar Mathiason
, lektor/avd. chef

Niclas Ståhl, doktorand i inform.teknologi

Zenodia Charpy, data scientist på Advectas AB