Operativt beslutsstöd

Extrem tillväxt i datatrafiken för telekommunikation utgör en utmaning för nätverksoperatörer inom telekommunikation. Framtidsversionen är därför ett autonomt ICT-system som stöder ett flertal tjänster och orkestrerar resurser över ett flertal resursdomäner. Dock är det tyvärr vanligt att autonoma system av denna typ möts med skepsis.

Allmänt om projektet

I vårt forskningsprojekt för operativt beslutsstöd, som är en del av det KK-finansierade projektet Big Data Fusion (BISON), och tillsammans med vårt partnerföretag Huawei, undersöker vi forskningsfrågan hur big data fusion och prediktiv modellering kan främja transparens i beslutsstöd och därmed delge nätverksoperatörerna för telekommunikation den nödvändiga förståelsen som behövs för att operatören kan bygga upp tillit och förtroende till det autonoma systemet.

KK-stiftelsen

            Logotype Huawei

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Operativt beslutsstöd

Projekttid:
01 oktober 2015 -30 september 2019

Finansieras av:
KK-stiftelsen

Andra partners:
Huawei

Medverkande forskare

Joe Steinhauer, lektor i datavetenskap

Gunnar Mathiason, lektor i datalog

Tove Helldin, lektor i datavetenskap

Alexander Karlsson, lektor i datavetenskap