Hitta vinnarna: Att förutsäga tekniktrender

Projektet PET tar sig an problemet att förutsäga trender inom området biomedicin baserat på ett stort antal källor från internet med hjälpt av de senaste teknikerna inom textanalys, så kallad ”topic model” samt bibliotmetri/altmetri data.

Projektet syftar till att utveckla och kombinera flera tekniker genom informationsfusion för att uppnå en mer tillförlitlig förutsägelse om framväxande områden inom biomedicin. Ett exempel på ett sådant området är vad som kallas ”intelligent pharmaceuticals” där man kombinerar digitala tekniker, t.ex., sensorinformation, tillsammans med läkemedel för att uppnå ett bättre stöd för medicinering.

Se vidare den engelska sidan för projektet.

Gruppbild medlemmar i projektet PET

Bilden visar projektdeltagare (från vänster): Lovisa Österberg, Anders Hogner, Eric Rowcliffe, Staffan Truvé, Kerstin Forsberg, Alexander Karlsson och Nasrine Olson

Illustration projektet PET

Figuren illustrerar hur så kallade "Topics", ämne/innehållsteman, utvecklas över tid. Sådana ämnen/teman beräknas fram genom avancerad dataanalys (maskininlärning) på textdata från olika källor inom ett område av intresse. Man ser t.ex. från figuren att ämne A grenar ut sig till E och D samt att E är en hopsammanslagning av A, B och C. Genom att följa sådana här flöden av ämnen kan man uppnå en förståelse av pågående trender inom området.

Logotype Högskolan i Borås

Logotyp Recorded Future

Logotyp Astra Zeneca

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Infofusion Fusarium

Projekttid:
2018-01-01–2020-06-30

Finansieras av:
KK-stiftelsen

Andra partners:
Högskolan i Borås, AstraZeneca, Recorded Future

Medverkande forskare

Alexander Karlsson, Dr. (Högskolan i Skövde)

Nasrine Olson, Dr. (Högskolan i Borås)

Staffan Truvé, Dr. (Recorded Future)

Kerstin Forsberg, Lic. (AstraZeneca)

Lovisa Österberg, Dr. (AstraZeneca)

Anders Hogner, Dr.  (AstraZeneca)

Eric Rowcliffe, Dr. (AstraZeneca)

Juhee Bae, Dr. (University of Skövde)

Gunnar Mathiason, Dr. (University of Skövde)

Nikolas Huhnstock, PhD-Student (University of Skövde)

Martin Karpefors, Dr. (AstraZeneca)

Jesper Havsol, Dr. (AstraZeneca)

Emil Ejbyfeldt, MSc-student (Recorded Future)