Information and Data Science (IDS)

Projektet Information and Data Science (IDS) fokuserar på att utveckla och utvärdera metoder för avancerad dataanalys för olika typer av data såsom mätvärdesdata och textdata.

Mer specifikt fokuserar projektet på olika metoder för att identifiera olika typer av mönster i datan, t.ex, kluster, samt hur dessa mönster utvecklas över tid. Metoder från området ”deep learning” samt olika typer av statistiska metoder kommer att studeras. Projektet har två huvudscenarier för utvärdering: (1) trendanalys baserat på textdata samt (2) analys av mätdata inom området ”sports analytics”, mer specifikt data insamlat från golfsvingar. Inom projektet kommer vi också att undersöka olika metoder för visualisering av identifierade mönster från data. 

Figuren visar identifierade mönster/kluster I en datamängd

Figuren visar identifierade mönster/kluster I en datamängd

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Information and Data Science

Projekttid: 
2016-09-01 – 2018-07-31

Finansieras av: 
Västra Götalandsregionen, Högskolan i Skövde

Andra partners: 
Högskolan i Borås

Medverkande forskare

Alexander Karlsson, Dr. (Högskolan i Skövde)

Maria Riveiro, Dr. (Högskolan i Skövde)

Joe Steinhauer, Dr. (Högskolan i Skövde)

Nikolas Huhnstock, Doktorand (Högskolan i Skövde)

Mikael Lebram, Forskningsingenjör (Högskolan i Skövde)