LIM-IT

LIM-IT är ett forskningsprojekt som löper över fyra år och som genomförs i samverkan mellan Combitech AB, Findwise AB, Husqvarna AB, JAK, PrimeKey Solutions AB, RedBridge AB, Saab AB – ICT, Scania IT AB och Högskolan i Skövde. Projektet stöds ekonomiskt av KK-stiftelsen.

LIM-IT

Representanter från partners vid en projektworkshop 26/10.
Sittande från vänster till höger: Björn Lundell (Högskolan i Skövde), Jonas Feist (RedBridge AB), Stefan Tengblad (Högskolan i Skövde), Jonas Gamalielsson (Högskolan i Skövde), Gert Johansson (Combitech AB), Krister Johannesson (Högskolan i Skövde). Stående från vänster till höger: Erik Lönroth (Scania IT AB), Tomas Gustavsson (PrimeKey Solutions AB), Elin Andersson (Saab AB – ICT), Niklas Rickö (JAK), Johan Sjöberg (Findwise AB), Bahram Hooshyar Yousefi (Högskolan i Skövde), Thomas Fischer (Högskolan i Skövde), Anders Mattsson (Husqvarna AB), Bengt Rodung (Findwise AB), Conny Backlund (Combitech AB), Johan Oppmark (JAK).

Projektet adresserar tre fundamentala utmaningar som relaterar olika typer av inlåsningseffekter, olika aspekter av iteroperabilitet samt scenarier för långsiktig förvaltning. 

Det övergripande målet för LIM-IT är att utveckla, använda och granska ändamålsenliga arbetssätt och strategier för utveckling, införskaffande och organisatoriskt införande av programvarusystem inom komplexa tillämpningsområden där dessa system med tillhörande data och digitala handlingar typiskt omfattar flera open source-projekt (såväl som proprietär programvara) och där beroenden ofta finns till många olika IT-system som varit i drift under lång tid.

Partners

Se partners i samverkan inom LIM-IT

Se även

För mer information, se gruppens engelska webbplats.

 

Kontakt

Björn Lundell, Ph.D.
Bitr. Professor i datavetenskap
Software Systems Research Group
Institutionen för informationsteknologi
bjorn.lundell@his.se
Telefon: 0500-448319

Projektet i korthet 

Projektets fullständiga namn:
Inlåsning, Interoperabilitet och långsiktig förvaltning inom IT (LIM-IT)

Projekttid
:
2016-10-01 – 2020-09-30

Stöds ekonomiskt av:
KK-stiftelsen och medverkande partners.

Partners:

Combitech AB, Findwise AB, Husqvarna AB, JAK, PrimeKey Solutions AB, RedBridge AB, Saab AB – ICT, Scania IT AB och Högskolan i Skövde.

Medverkande forskare 
Björn Lundell, Bitr. Professor
Jonas Gamalielsson, Ph.D.
Stefan Tengblad, Professor
Simon Butler, Ph.D
Thomas Fischer, Ph.D.
Bahram Yousefi, Ph.D.