Partners i LIM-IT

Partners i samverkan inom forskningsprojektet LIM-IT.

KK-stiftelsen (www.kks.se)Partners LIM-IT

LIM-IT skapar nytta

- LIM-IT kommer att bidra till förbättringar inom öppna dataformat och open source för utvecklingsverktyg och IT. Det ger Combitech nya och förbättrade möjligheter att hjälpa sina kunder med produktutveckling, metodik, verktygsanpassningar och utbildning.
Gert Johansson, Business developer, Combitech AB
- Förmågan att hantera open source komponenter ihop med våra partners proprietära programvaror är en av Findwise framgångsfaktorer. Open source är också en förutsättning för att vi själva skall kunna utveckla avancerade programvaror för våra kunder. En fortsatt utveckling av open source domänen är viktig och vi ser LIM-IT som ett mycket intressant projekt som belyser dessa frågor. Bengt Rodung, CEO, Findwise AB
- Inom Husqvarnas verksamhet förekommer en mängd olika IT-teknologier som används vid utveckling av IT-system för avancerade produkter. Det är viktigt att inte bli inlåst i dessa teknologier, utan att vi själva behåller kontrollen över våra IT-system. LIM-IT kommer på olika sätt att belysa inlåsning samt ge oss kunskap och medel för att undvika inlåsning.
Anders Mattsson, Manager, Husqvarna AB
- JAK är beroende av IT-lösningar och finansiell information som behöver förvaltas över mycket lång tid. LIM-IT kommer att ge oss ökad kompetens och verktyg för att bli ännu mer framgångsrika i vår långsiktiga IT-förvaltning.”
Johan Oppmark, CIO, JAK
- PrimeKeys framgångar på den internationella marknaden är helt beroende av vår modell med utveckling av open source. LIM-IT ger oss en solid grund när vi utvecklar våra processer, både inom utveckling och affärsmodeller, för att lyckas i framtiden.
Tomas Gustavsson, CTO, PrimeKey Solutions AB
- RedBridge arbetar med kunders Digitala Affärer inom utveckling, infrastruktur och drift av kunders lösningar. RedBridge mål är att använda Open Source (t.ex. Linux, Jboss och PostgreSQL) men samtidigt ta hänsyn till befintliga miljöer som behöver samverka med proprietära programvaror från t.ex. Oracle, Microsoft etc. LIM-IT kommer att bli en mycket viktig del av framtida sourcing-strategier.
Jonas Feist, Chairman, RedBridge AB
- Saab utvecklar och förvaltar en mängd olika IT-system inom en rad områden där verksamheter många gånger är geografiskt utspridda. Det är en utmaning för oss att få dessa IT-system och verksamheter att samverka på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt. Genom medverkan i LIM-IT-projektet får vi nya kunskaper om olika utmaningar, som exempelvis interoperabilitet vilket är en förutsättning för att vi ska kunna uppnå samverkan mellan olika IT-system som utvecklas och används inom våra verksamheter samt gentemot våra kunder.
Mats Hultin, CIO, Saab AB – ICT
- LIM-IT blir ett viktigt steg för Scania i att utveckla förmågan att agera i open source domänen. Resultat från forskning av den här typen är direkt avgörande när vi arbetar långsiktigt med all IT.”
Erik Lönroth, Technical Responsible Scania HPC & Chairman Scania Open Source Forum, Scania IT AB
- Genom LIM-IT utvecklar vi kunskap och kompetens inom området open source som är av strategisk betydelse för partners och alla övriga aktörer som agerar I en allt mer konkurrensutsatt omvärld. Resultaten bidrar därigenom till stärkta förutsättningar att utveckla framtidens innovativa IT-lösningar.
Björn Lundell, Bitr. Professor, Högskolan i Skövde

Se även

För mer information, se gruppens engelska webbplats.

 

Kontakt

Björn Lundell, Ph.D.
Bitr. Professor i datavetenskap
Software Systems Research Group
Institutionen för informationsteknologi
bjorn.lundell@his.se
Telefon: 0500-448319

Projektet i korthet 

Projektets fullständiga namn:
Inlåsning, Interoperabilitet och långsiktig förvaltning inom IT (LIM-IT)

Projekttid
:
2016-10-01 – 2020-09-30

Stöds ekonomiskt av:
KK-stiftelsen och medverkande partners.

Partners:

Combitech AB, Findwise AB, Husqvarna AB, JAK, PrimeKey Solutions AB, RedBridge AB, Saab AB – ICT, Scania IT AB och Högskolan i Skövde.

Medverkande forskare 
Björn Lundell, Bitr. Professor
Jonas Gamalielsson, Ph.D.
Stefan Tengblad, Professor
Simon Butler, Ph.D
Thomas Fischer, Ph.D.
Bahram Yousefi, Ph.D.