OPEES-projektet erhåller särskild utmärkelse för etablering av communitys under årets Co-Summit

"Open Platform for the Engineering of Embedded Systems", vardagligt kallat OPEES-projektet, har adresserat potentialen att med Open Source kunna tillgodose företags behov av att kunna förvalta system under väldigt långa livscykler, med speciellt fokus på området inbyggda system.

Nya öppna arbetssätt och Open Soruce-verktyg har varit ett viktigt fokus för de svenska partners som deltagit i projektet. Exempelvis har samverkan skett kring ArCon-projektet. Företagen och forskare vid Högskolan i Skövde har bidragit med Open Source-kompetens inom OPEES och har som ett viktigt resultat nu etablerat PolarSys, en industriell arbetsgrupp inom Eclipse.

OPEES-projektet har nu uppmärksammats av ITEA under årets Co-Summit med en speciell utmärkelse. Idag är alla tre svenska partners inom OPEES-projektet, Combitech, Ericsson och Högskolan i Skövde, partners inom Eclipse och den industriella arbetsgrupp (PolarSys) som etablerades som ett betydelsefullt resultat från OPEES-projektet.


Björn Lundell, Jonas Gamalielsson, (Högskolan i Skövde), Gaele Blondelle (projektledare för OPEES) och Victoria Torres (Universidad Politecnica de Valencia).

Kontakt