Distribuerade realtidssystem (DRTS)

Gruppen forskar på området realtidssystem som kan vara inbyggda eller distribuerade. Vi arbetar med tekniker för testning, simulering och informationsfusion inom olika domäner såsom cyberfysiska system, kritiska infrastrukturer och stöd för äldre i hemmet.

Gruppen fokuserar huvudsakligen forskningen inom följande områden:

  • infrastruktur, mjukvaruarkitektur, metoder och algoritmer för informationsfusion
  • Modellbaserad och mutationsbaserad testning av programvara i inbyggda system
  • distribuerade realtidssystem
  • distribuerad realtidssimulering

Våra forskningsmål handlar om att studera och lösa de särskilda synkroniserings-, kommunikations- och dynamiska schemaläggningsproblem som uppstår i komplexa distribuerade eller inbyggda system med realtidskrav. I synnerhet fokuserar vi på informationsfusionsapplikationer inom detta område. När det gäller testning av mjukvara så handlar våra forskningsmål om att definiera metoder och tekniker för att kunna testa programvara i inbyggda system så effektivt som möjligt.

 

DRTS

Kontakt

Forskningsgruppens medlemmar

Birgitta Lindström, Forskningsgruppsledare, Biträdande professor

Yacine Atif, Biträdande forskningsgruppsledare, Professor

Sten F. Andler, Professor Emeritus

Jeff Offutt, Visiting professor, George Mason University

Gunnar Mathiason, PhD

Jonas Mellin, PhD

Jianguo Ding, Docent

Marcus Brohede, Adjunkt

András Marki, Adjunkt, forskarstuderande

Yuning Jiang, Doktorand

Fatiha Djebbar, Gästforskare

Tidigare medlemmar och studenter