HELICOPTER

Syftet med projektet är att bygga och utvärdera tekniker för att med hjälp av ordinära icke-störande sensorer i hemmet (t.ex. elmätare och vattenmätare) på ett tidigt stadium kunna varna äldre för risken för att de har eller håller på att få problem, till exempel, att de har tecken som kan innebär att de har problem med sitt hjärta.

Från Högskolan i Skövdes sida studerar vi metoder och tekniker för anomalidetektering samt hypotesprövning inom detta område. Mer information finns i den engelska versionen.

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Healthy Life support through Comprehensive Tracking of individual and Environmental Behaviors (HELICOPTER)

Projekttid:
2013-07-01 - 2016-06-31

Finansieras av:
AAL2012

Andra partners:
Me.Te.Da Srl. – Italy (Reference person: Francesca Caroselli)
Università degli Studi di Parma, Centro di Collaborazione sulle Tecnologie Assistive – Italy (Reference Person: Paolo Ciampolini)
SC Vision Systems SRL – Romania (Reference Person: Sorin A. Moraru)
University of Skövde – Sweden (Reference Person: Jonas Mellin)
Laboratorio delle Idee Srl – Italy (Reference Person: Massimo Mustica)
Municipality of Skövde – Sweden (Reference Person: Carina Berg)
Copenhagen Institute of Interaction Design – Denmark (Reference Person: Jamie Allen)
Brainport - Brainport Development N.V.– The Netherlands (Reference person: Marcel de Pender)
Jönköping International Business School – Sweden (Reference person: Vivian Vimarlund)

Medverkande forskare

Jonas Mellin, lektor i datavetenskap

Joe Steinhauer, lektor i datavetenskap