PILOT

Modellbaserad utveckling används för att få förbättrad kvalitet och produktivitet hos programvara. Modeller av systemet tas fram på en plattformsoberoende nivå och transformeras senare till plattformsspecifika modeller med hjälp av en kompilator enligt samma principer som när källkod kompileras till assemblerkod.

I en modellbaserad utvecklingsmiljö ska utvecklarna kunna ta fram tester och uppskatta kvaliteten på dessa tester utan att behöva bekymra sig om detaljer kring hur källkoden kommer att se ut när modellerna översatts. Tyvärr mäts kvaliteten på testerna oftast på hur väl de täcker strukturen i källkoden och den strukturen kan skilja sig markant från den struktur som den plattformsoberoende modellen har.

PILOT adresserar detta problem genom att ta fram en metodik för plattformsoberoende testning. Metodiken innefattar att utvecklaren kan analysera kvaliteten hos sina tester på en plattformsoberoende nivå. Metoderna implementeras i ett ramverk för testning och utvärderas hos Saab Aeronautics i Linköping.

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Platform Independent Level of Testing (PILOT)

Projekttid:
2013-09-01 – 2016-03-31

Finansieras av:
Vinnova, NFFP6

Andra partners:
Saab Aeronautics

Medverkande forskare 

Anders Eriksson, doktorand

Sten F. Andler, professor emeritus

Birgitta Lindström, lektor i datavetenskap

Jeff Offutt, professor