Smart parkering för hållbar rörlighet i städerna

Att ströva efter parkering hindrar företagens och miljömässigt hållbarhet i staden idag, medan framtida autonoma fordon förväntas befria förarna från skrämmande aktiviteter, inklusive parkering.

I både aktuella och framtida fall bör sökandet efter parkering inte förvärra trafiken i stadens centrum. Detta projekt samlar kommun, biltillverkare och leverantörer av parkeringstjänster för att ta ett steg framåt för att hantera aktuella problem i rörlighet i städerna och förbereda sig för framtiden. Det föreslagna tillvägagångssättet utnyttjar synligheten för stadstrafik och parkeringsdynamik genom banbrytande Internet-anslutna sensorer och annan enhetsteknik som avslöjar nya datakällor.

Denna Internet of Things (IoT) -utveckling ger historiska grunder för att optimera resultaten från parkeringsrelaterade beslutsprocesser för att förbättra hållbarhetsindex. Vårt föreslagna IoT-baserade tillvägagångssätt för molnbaserad parkering och navigering stöds av en välgrundad algoritm som använder moderna dataanalystekniker.Tillvägagångssättet demonstreras genom trafiksimulatorer för att skala dess förutsägbara noggrannhet till den högre änden när ytterligare parkeringsresurser görs tillgängliga samtidigt som transittiden reduceras.

 

 

Yacine Atif
Institutionen för informationsteknologi
Professor i inform.teknologi
E-post: yacine.atif@his.se
Arbete: 0500-448312
Rum: PA420K

 

Smart parkering för hållbar rörlighet i städerna


Projekttid: 11/2017 – 11/2019
Finansieras av: Vinnova-FFI
Andra partners: VTI, Stockholm Parkering, Stockholms Stad, Kista Science City

Medverkande forskare 
Ding Jianguo (Lektor)
Sten F. Andler (Professor)