TOCSYC

TOCSYC är en distribuerad forskningsmiljö som kombinerar fyra svenska forskargrupper inom programvarutestning för att ta kunskapen om testning av kritiska egenskaper hos komplexa inbyggda system till en högre nivå. De egenskaper som TOCSYC fokuserar på handlar om resursanvändning, robusthet och testbarhet.

Det övergripande målet för TOCSYC är att möjliggöra och underlätta kostnadseffektiv testning av kritiska egenskaper hos inbyggda system genom att förse svensk industri med nya och förbättrade verktyg och tekniker för effektiv testning samt procedurer för beslutsstöd som är nödvändiga för att välja rätt verktyg och tekniker för deras behov och sammanhang. TOCSYC arbetar mot detta mål inom fem olika områden och Skövde bidrar till tre av dessa, mutationsbaserad testning, modellbaserad testning och testbarhet.

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
TOCSYC: Testning av kritiska egenskaper i komplexa system

Projekttid:
2013-09-01 – 2018-08-31

Finansieras av:
KK-stiftelsen, SIDUS

Andra partners:
Mälardalens Högskola (koordinerande)
Blekinge Tekniska Högskola
Swedish Institute of Computer Science - SICS

Medverkande forskare

Birgitta Lindström, lektor i datavetenskap

Sten F. Andler, professor emeritus

Jeff Offutt, professor