Jurymedlemmar 2018

Jurymedlemmarna i Grand Prix har till uppgift att bedöma och utvärdera deltagarnas fyra minuter långa presentation. Jury medlemmarna kommer under presentationen att utvärdera enskilda prestationsmoment för att sedan enas om en total bedömning. Nedan kan du läsa om jury medlemmarnas arbete under tävlingen, deras bakgrund och expertis.

Juryns arbete

Deltagarnas prestation bedöms utifrån kriterierna Forskning (vetenskaplighet), Förståelse (Upplägg, berättande, begriplighet) samt Framförande (scennäraro, gestaltning). Juryn ska därför bestå av en medlem med kompetens inom Kommunikation, någon med erfarenhet av scenen och en person som är aktiv inom den akademiska världen. 

Medlemmarnas uppgift är att de konstruktiv feedback i positiv anda utifrå det egna expertområdet. Jury medlemmarna delger deltagarna poäng utifrån sitt egna expertområde. Poängen (1-5 där 5 är högst) delges deltagatrna genom att visas upp på en stor lapp efter avslutad presentation.

Möt juryn

Vem: Lena HolmbergLena Holmberg
Bedömer: Förståelse

Lena har en bred bakgrund med erfarenheter från många olika sektorer: disputerad i pedagogik, gjort en dotcom-resa, startat egna bolag, jobbat inom offentlig sektor kommunalt/regionalt/nationellt med mera. Lena har också arbetat som innovationsrådgivare på Chalmers, med ett speciellt intresse för forskningskommunikation. Just nu aktuell med en heldag om just kommunikation för forskningsledare, där fokus ligger på hur man jobbar med olika målgrupper.

Vem: Per LövsundPer Lövsund
Bedömer: Forskning

Per är professor inom fordonssäkerhet vid Chalmers, institutionen för Mekanik och Maritima Vetenskaper men disputerade i Linköping inom medicinsk teknik. Per har jobbat mycket med förebyggande av personskador främst i trafikolyckor och utveckling av skyddssystem och system för att undvika olyckor. Idag handlar verksamheten mycket om elektrifiering av fordon och autonoma fordon samt hur vi kan nyttiggöra forskningen så att den kommer till nytta inom industrin och i samhället. Under många år har jag varit konsult inom fordonsindustrin berättar Per.

 

Vem: Bo WesterholmBo Westerlund
Bedömer: Framförandet

Bo är utbildad på Balettakademien i Göteborg, under lednig av grundaren Claude Marchant. Bo arbetar som regissör,  koreograf, danspedagog och producent med mera. Bo har varit aktiv inom Riksteatern, GöteborgsOperan, film och teater. Han har varit rektor för Balettakademien, skolchef för Skara skolscen och är även aktiv inom Alingsås kommun som ledsagare/avlösare för personer med en funktionsvariation. Just nu producerar han musikalen Rent i Alingsås. 

ForskarFredag arrangeras av

arrangörer ForskarFredag Skövde arrangörer

ForskarFredag samordnas av

ForskarFredag samordnas av

SamarbetspartnersSamarbetspartners ForskarFredag

grand prix

Läs mer om:

ForskarFredag Skövde

Grand Prix 2018

Deltagare Grand Prix 2018

Vid frågor, kontakta:

Jill Elmshorn
Forskningskommunikatör
Avdelningen för forskningsstöd, samverkan och innovation
jill.elmshorn@his.se
Telefon: 0500-448064