VS games 2015

All information om denna konferens finns på engelska.

www.his.se/vsgames2015