Forskningsnyheter

Här hittar du Högskolan i Skövde nyheter kring vår forskning.

Forskningsnyheter

Två miljoner till forskningsprojekt som leds av Högskolan

2020-01-22

Det krävs innovativa lösningar inom hälso- och sjukvården för att hantera nya utmaningar. Nyligen beviljade Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, två miljoner kronor till ett projekt som ska kartlägga innovationssystemet för Skaraborgs Sjukhus. Projektet pågår till och med 2021 och leds av Högskolan i Skövde.


Ny nationell forskarskola inom smart industri

2019-12-20

Forskarskolan Smart Industry Sweden är ett unikt samarbete mellan fem svenska högskolor som alla har forsknings- och utbildningsmiljöer med stark koppling till svensk industri: Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Jönköping University, Högskolan i Halmstad och Mittuniversitetet. Forskarskolan kommer att utgöra en strategisk plattform för samarbete både mellan lärosäten och mellan de företag som medverkar. Satsningen omfattar över 100 miljoner kronor, där KK-stiftelsen beviljar 20 994 573 miljoner kronor, medan företagen och lärosätena investerar 69 miljoner kronor tillsammans.


Miljonregn över projekt på Högskolan i Skövde

2019-12-20

I veckan beslutade KK-stiftelsens styrelse att ge 51 miljoner kronor till 10 stycken projekt vid Högskolan i Skövde. Samtliga projekt utförs i samarbete med näringslivet.


Avhandling om patienters delaktighet i sin vård prisas

2019-11-26

Hanife Rexhepi, lektor i informationsteknologi, tilldelas i år Skaraborgs Akademis pris till en avhandling skriven av en doktorand vid Högskolan i Skövde. Hennes forskning belyser hur informationssystem kan förbättra kvaliteten på vården genom att underlätta vårdpersonalens tillgång till information och förbättra patientens delaktighet i sin egen vård.


Arn och Putin samsas med hedersskaraborgare när Skaraborgs Akademi besöker Högskolan

2019-11-25

En minst sagt innehållsrik kväll väntar när Skaraborgs Akademi gör sitt årliga besök på Högskolan i Skövde. Torsdagen 28 november kommer dessa skaraborgare i förskingringen med ett fullspäckat program där Årets hedersskaraborgare får en alldeles speciell plats. Dessutom föreläser Akademins två nya ledamöter – Anja Praesto om tiden efter Arn, och Maria Persson Löfgren är förhäxad av Putin. En doktorsavhandling från Högskolan får också pris.


Stöttar företag i att nyttja sina IT-system bättre

2019-11-14

Små och medelstora företag har inte alltid själva den kunskap som behövs för att nyttja olika IT-lösningar för maximal effektivitet inom verksamheten. Kristens Gudfinnsson, doktorand vid Högskolan i Skövde, har i sin forskning tagit fram ett ramverk som ska hjälpa företagen att använda sina IT-lösningar på ett bättre sätt, utefter verksamhetens behov.


Invigning av forskningsmiljön Digital HEAlth Research

2019-11-12

Den 6 november invigdes DHEAR vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Högskolan i Skövde. DHEAR är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på hälsa och hållbar utveckling i det digitaliserade samhället, och inkluderar ämnena biomedicin, engelska, folkhälsovetenskap, omvårdnad, RPSH (Reproduktiv, Perinatal och Sexuell Hälsa), socialpsykologi och svenska.


Unik utbildning med blåljuspersonal i virtuell miljö

2019-11-08

Går det att använda virtuell simulering för att träna personal från räddningstjänster och andra blåljusorganisationer? Svaret är ja och under hela veckan har det genomförts utbildning med stöd av virtuell simulering på Övningsfält Hasslum i Skövde. Utbildningen är ett samarbete mellan Högskolan i Skövde, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Räddningstjänsten Östra Skaraborg.


Tidig Nobelkväll när Högskolans forskare förklarar årets priser

2019-11-04

Redan andra veckan i november är det i år dags för experterna på Högskolan i Skövde att förklara Nobelpriserna och presentera pristagarna. Det sker vid höstens fjärde populärvetenskapliga café, onsdagen den 6 november, och är alltså en extra tuff utmaning för lärosätets forskare.


En dag med informationssäkerhet i fokus

2019-10-22

Högskolan i Skövde arrangerar nu för tredje året i rad Informationssäkerhetsdagen. Den 24 oktober träffas politiker, forskare och representanter från näringslivet för att diskutera framtidens utmaningar inom informationssäkerhet.


Skövdeforskare föreläser om kampen om våra patientjournaler

2019-10-21

Att köpa en resa, böcker eller andra tjänster och varor via nätet är för många något självklart. Men det är en helt annan sak när gäller sjukvården. Där är patienterna fortfarande hänvisade till telefon och fax, något som forskaren Hanife Rexhepi på Högskolan i Skövde vill ändra på. Onsdagen den 23 oktober ger hon en offentlig föreläsning på det egna lärosätet om kampen om våra patientjournaler.


Religionshistoriker föreläser i Skövde om religionskollision, minoriteter, majoriteter och tolerans

2019-09-30

Minoritetens anpassning och majoritetens tolerans. Det brukar uppfattas som huvudingredienserna för att det mångkulturella samhället ska fungera. Men vad händer när det istället är två majoritetskulturer som möts? Svar på frågan ges vid oktobers första populärvetenskapliga café på Högskolan i Skövde, onsdag 2 oktober.


Treårigt projekt för välbefinnande i yrkeslivet avslutas

2019-09-30

Nu avslutas det treåriga projektet Hållbart arbetsliv i Skaraborg (HAS) som bedrivits vid Högskolan i Skövde. Projektet har verkat för förebyggande åtgärder kring sjukfrånvaron inom Vård- och omsorgssektorn i fyra skaraborgska kommuner; Götene, Hjo, Lidköping och Karlsborg.


Tejaswi Badam årets vinnare av Forskar Grand Prix

2019-09-27

Under fredagseftermiddagen gjorde sex forskare från Högskolan i Skövde upp i Skövdes deltävling av Forskar Grand Prix. Nu har vinnaren korats: Tejaswi Badam, doktorand på Institutionen för biovetenskap. I november bär det av till Stockholm för den stora slutfinalen.


Prisas för forskning om samarbete mellan människor och robotar

2019-09-25

Wei Wang, biträdande lektor inom automatiseringsteknik på Högskolan i Skövde, har fått Best Paper Award, på den internationella konferensen ICMR 2019 Conference i Belfast. – Jag känner mig stolt, säger han.


Spelkunskap på schemat under Bokmässan

2019-09-25

Bokmässan i Göteborg är Nordens största kulturevenemang. Under fyra dagar besöker tusentals människor Svenska mässan och flera hundra utställare deltar. Jonas Linderoth, professor i medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde, kommer att vara på plats för att tala om olika aspekter av spel.


Skövdeprofessor talar på Unesco-konferens

2019-09-24

Jonas Linderoth, professor i medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde, medverkar på UNESCOs konferens Global Media and Information Literacy Week 2019, MIL, i Göteborg. Han kommer att tala om vilken kunskap om spel som är central ur ett medie- och informationskunnighetsperspektiv.


Digitalt barnboksprojekt från Högskolan på Bokmässan

2019-09-23

Kiras och Luppes Bestiarium - KLUB är ingen vanlig barnboksserie. Kopplingen mellan böcker, digitalt medium och verkliga platser runt om i Skaraborg gör den unik. Innehållet i både böcker och app skapas av studenter från Högskolan i Skövde. Nu är det tredje året som Lars Vipsjö, projektledare och lektor i medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde medverkar på Bokmässan i Göteborg för att visa KLUB.


Världsunikt lärospel lär barn sätta gränser på nätet

2019-09-16

Parkgömmet är ett lärospel som erbjuder Sveriges skolor redskap för att samtala med barn mellan 8-10 år om grooming, gränssättning och rättigheter. Spelet är initierat av stiftelsen Change Attitude och utvecklat av forskare vid Högskolan i Skövde. Under hösten kommer Parkgömmet göras tillgängligt för alla grundskolor i Sverige, helt kostnadsfritt.


Skövdeforskare utvecklar snabbare diagnos av sepsis

2019-09-13

I dag är det Världssepsisdagen och fokus är på att öka kunskapen om sepsis, blodförgiftning. På Högskolan i Skövde pågår flera forskningsprojekt kring sjukdomen. – Vi hoppas att forskningen ska leda till att det blir lättare att diagnostisera sepsis och därmed minska den höga dödligheten, säger Diana Tilevik, lektor i systembiologi och forskare.


Alla nyheter