Design, textil och hållbar utveckling

Forskargruppen inom temat Design, textil och hållbar utveckling har som mål att etablera ett öppet, dynamiskt och hållbart ekosystem för forskning, innovation och utbildning inom Smart Textiles. För att nå målet satsar de på fyra otraditionella postdok-tjänster, inom ramen för det strategiska forskningssamarbetet mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde.

Forskargruppen har identifierat två domäner inom temat där högskolorna är som starkast. För Högskolan i Skövde är det "advanced information systems and models". Och för Högskolan i Borås är det "design and textile technology in smart textiles". Genom samarbetet behåller och utvidgar högskolorna sina ledande roller inom respektive domän. Detta kommer också att leda till att lärosätena stärker sin långsiktiga konkurrenskraft och innovationspotential inom den svenska textilindustrin såväl som inom nya områden för textil.

Forskargruppen kommer bland driva arbetet genom fyra postdok-tjänster. Två med sin bas i Borås och två i Skövde.

Bild av Dan Högberg, Vincent Nierstrasz och Kim BoltonDan Högberg - Högskolan i Skövde, Forskningsledare Vincent Nierstrasz - Högskolan i Borås, Kim Bolton - Högskolan i Borås

 

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde driver ett strategiskt forskningssamarbete som Västra Götalandsregionen delfinansierar. Syftet är att bygga kraftfulla gemensamma forskningsmiljöer som ger starkare lärosäten i regionen. Samarbetet sker inom fyra forskningsområden:

  • Informations- och kommunikationsteknik
  • Design, textil och hållbar utveckling
  • Vård och välbefinnande
  • Framtidens företagande och nya affärsmodeller