Vård och välbefinnande

En växande äldre befolkning är en stor utmaning för hela västvärlden. Hur kan man öka sina individuella förutsättningar för hälsa vid hög ålder? Detta är angelägna frågor, därför har forskargruppen inom temat Vård och välbefinnande, i det strategiska forskningssamarbetet mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde, startat forskningsprogrammet Åldras, leva, lära.

Åldras, leva, lära inbegriper forskare från Institutionen för vårdvetenskap och även forskare från Institutionen för Pedagogik på Högskolan i Borås. Från Högskolan i Skövde medverkar forkare från Institutionen för hälsa och samhälle. Det är ett jämt antal forskare från båda lärosätena och båda bidrar med lika mycket medel. Inom programmet har forskarna startat flera projekt bland annat för att ta reda på hur man kan få en hälsosam ålderdom och hur man kan hantera långvarig smärta och sjukdom.

Bild av Ingrid Berg och Maria NyströmIngrid Berg - Högskolan i Skövde, Forskningsledare Maria Nyström - Högskolan i Borås

 

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde driver ett strategiskt forskningssamarbete som Västra Götalandsregionen delfinansierar. Syftet är att bygga kraftfulla gemensamma forskningsmiljöer som ger starkare lärosäten i regionen. Samarbetet sker inom fyra forskningsområden:

  • Informations- och kommunikationsteknik
  • Design, textil och hållbar utveckling
  • Vård och välbefinnande
  • Framtidens företagande och nya affärsmodeller