INFINIT - i samverkan med näringslivet

INFINIT är en forsknings- och utbildningsmiljö vid Högskolan i Skövde som stöds av KK-stiftelsen. Verksamheten sker i nära samverkan med näringslivet. Akronymen står för INnovationsdriven Forskning i INdustrisamverkan med stöd av IT.

Vision

Högskolan i Skövdes samlande tema Digitalisering för hållbar utveckling ligger till grund för den vision som har formulerats för INFINIT:

  • Med utgångspunkt i internationellt erkänd informationsteknologisk forskning ska INFINIT vara en komplett forsknings- och utbildningsmiljö som bidrar till utvecklingen av ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Ämnesmässig profilering

Att utveckla INFINIT till att bli en komplett forsknings- och utbildningsmiljö som bidrar till ett konkurrenskraftigt näringsliv kräver en god vetenskaplig grund samt forskning och utbildning som sker inom en tydligt avgränsad, ämnesmässig profilering. Den ämnesmässiga profileringen tar sin utgångspunkt i ämnet informationsteknologi:

  • Generering, kvalitetssäkring, analys och visualisering av data, med hjälp av informationstekniska system och modeller, i syfte att stödja beslutsfattande.

De vetenskapliga delområden som ingår i miljön illustreras i figuren.

INFINIT:s ämnesmässiga profilering

INFINIT:s planerade utveckling 2018-2021

Mål för perioden 2018-2021, liksom vision och ämnesmässig profilering av forskningsmiljön, finns närmare beskrivna i INFINIT:s fyraårsplan 2018-2021 samt i INFINIT:s verksamhetsplan för 2020.

Samverkan med näringslivet

En grundbult i INFINIT:s verksamhet är samverkan med näringslivet, såväl inom forskningsprojekt som kring utbildning. INFINIT samverkar med ett 70-tal företag. De flesta av dessa har sin geografiska hemvist i Västra Götalandsregionen. Ungefär 2/3 av företagen har INFINIT:s forskare samverkat med under en längre tid. Ett exempel på ett etablerat, långsiktigt samarbete är positionen som Preferred Research Partner inom Volvokoncernens Academic Partner Program.

KK-stiftelsens logotype

Forskningsmiljön INFINIT är en långsiktigt satsning från KK-stiftelsen på Högskolan i Skövdes utveckling mot en komplett forsknings- och utbildningsmiljö inom en avgränsad, ämnesmässig profilering. Högskolan i Skövde är ett av fem svenska lärosäten där KK-stiftelsen gör den här typen av satsning. Liknande satsningar finns på Högskolan i Halmstad, Mittuniversitetet, Högskolan Väst och Jönköping University. 

Kontakt