Enkät samproduktion

Högskolan i Skövde genomför varje år en enkätundersökning med syfte att utvärdera samproduktion inom ramen för forskningsprojekt med finansiering från KK-stiftelsen och Högskolan.

Med begreppet samproduktion avses när näringslivet och högskolan gemensamt identifierar behov, möjligheter och problem, samt tillsammans genomför aktiviteter som skapar ömsesidig nytta och lärande.

I respektive textfält nedan kan du skriva obegränsat med text. 

Synpunkter eller frågor om enkäten kan ställas till forskningsrådgivare Olov Wenell eller forskningskoordinator Kristina Gilbertsson som tar emot svaren och sammanställer resultatet. 

Ditt svar är värdefullt för oss – vi uppskattar att få det senast 1 mars 2019!

 
 
 
 
Ange inom vilka/vilka områden projektet varit till nytta för företaget:
 
 
 
 
 
 

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

Kontakt