INFINIT:s organisation

Rektor ansvarar ytterst för KK-miljön INFINIT och fattar de strategiska besluten. Styrgruppen för INFINIT diskuterar strategiska frågor och lämnar förslag till beslut till rektor. Den pågående verksamheten leds av en operativt ansvarig, med stöd av en operativ grupp.

Styrgrupp för INFINIT

Mats Jägstam, programchef, vicerektor för näringslivssamverkan och internationalisering
Mattias Strand, biträdande programchef
Jörgen Hansson, vetenskaplig rådgivare
Zelmina Lubovac, biträdande prefekt för institutionen för biovetenskap
Anna Runnemalm, prefekt för institutionen för ingenjörsvetenskap
Paul Hemeren, prefekt för institutionen för informationsteknologi
Alexandra Krettek, prodekan, representant för fakultetsnämnden
Malin Pihlström, administrativ samordnare INFINIT; utredare

Ledningsgrupp för INFINIT

Mats Jägstam, programchef, vicerektor för näringslivssamverkan och internationalisering
Mattias Strand, biträdande programchef
Malin Pihlström, administrativ samordnare, utredare rektors kansli

 

Dokument

Fyraårsplan för INFINIT 2018-2021

Kontakt