Doktorandrådet

Doktorandrådet vid Högskolan i Skövde är ett nätverk för högskolans doktorander och verkar för de forskarstuderandes arbetssituation. Genom rådet är det möjligt att påverka fysisk och psykosocial arbetsmiljö, forskarutbildningens kvalitet samt att främja en vetenskaplig diskussion över institutionsgränserna.

Doktorandrådets styrelse bjuder även in till allmänna doktorandseminarier och sociala aktiviteter för att bidra till en ökad sammanhållning bland högskolans doktorander.

- Doktorandrådet vid Högskolan verkar för att öka doktorandernas inflytande på utbildningen och i arbetssituationen.

Doktorandrådets styrelse

Doktorandrådets styrelse utser doktorandrepresentanter till samtliga högskolegemensamma organ. Förtroendeuppdragen ger rätt till kompensation och är även meriterande och värdefulla efter disputation.
Styrelsen sammanträder en gång per månad och består i dagsläget av representanter från tre institutioner. Målet är dock att samtliga institutioner representeras i styrelsen. Under året har doktorandrådet bland annat varit med och påverkat kursutveckling av forskarutbildningskurser samt anordnat akademiska och sociala aktiviteter.

Vill du påverka?

Doktorandrådet söker kontinuerligt nya representanter som vill ingå i styrelsen. Vill du vara med och påverka? Hör gärna av dig!

Som doktorand kan du kontakta doktorandrådet om du har frågor gällande din forskarutbildning, om du vill framföra synpunkter eller engagera dig. Kontakta i så fall phdstudentcouncil@his.se eller ordförande Elio Ventocilla.

Ledamöter

  • Elio Ventocilla, ordförande (elio.ventocilla@his.se)
  • Yuning Jiang, doktorand
  • András Márki, doktorand
  • Vipul Nair, doktorand
  • Henrik Smedberg, doktorand
  • Niclas Ståhl, doktorand
 

Kontakt