Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Från antagning till disputation

   Informationen som lämnas här vänder sig till forskarstuderande antagna vid Högskolan i Skövde. Forskarstuderande som är antagna vid andra lärosäten ska beakta de regler för forskarutbildning som gäller där.

   Anställning, behörighet och finansiering

   • Anställningsformer som doktorand

    För att bli forskarstuderande krävs att du dels blir antagen till forskarutbildningen och dels har en anställning som finansierar studierna. Anställningen och antagningen sker parallellt.

    På Högskolan i Skövde förekommer tre modeller för detta:

    Anställning och antagning vid Högskolan i Skövde

    • Doktorandanställning eller adjunkt

    Anställning vid Högskolan i Skövde, antagning vid annat lärosäte

    • Doktorandanställning eller adjunkt

    Anställning hos annan arbetsgivare, antagning vid Högskolan i Skövde

    • T.ex. industridoktorand
   • Behörighet och antagning för informationsteknologi

    För att bli antagen till utbildning på forskarnivå inom informationsteknologi krävs bland annat att du uppfyller förkunskapskraven som gäller för ämnet, har anställning vid Högskolan eller har finansiering genom lön från annan arbetsgivare och bedöms ha förmåga att klara utbildningen. Antagning till utbildningen på forskarnivå regleras i Högskolans antagningsordning.

    För forskarutbildningsämnet informationsteknologi gäller följande behörighets- och förkunskapskrav:

    Grundläggande behörighet

    Avlagd examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

    Särskild behörighet

    Slutförda kursfordringar om minst 60 högskolepoäng, inklusive självständigt uppsatsarbete omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, inom området informationsteknologi, näraliggande tillämpningsområden eller andra ämnesområden som bedöms som direkt relevanta för avhandlingsarbetet.

    Godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B / Engelska 6 eller motsvarande. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest (TOEFL, IELTS eller Cambridge ESOL) i enlighet med krav på www.universityadmissions.se  där även eventuella undantag från krav på intyg är reglerade (sök på "english test").

    Ansökan görs på blankett 5.1.

   • Finansiering

    Här kan du läsa om hur forskarutbildningen finansieras vid Högskolan i Skövde.

    Anställning

    Utbildning på forskarnivå vid Högskolan finansieras, som regel, genom en anställning som doktorand. Anställningen är en visstidsanställning fram till och med avlagd doktorsexamen, dock längst 5 år. Inom ramen för doktorandtjänst kan doktoranden delta i undervisning  och annan  institutionstjänstgöring upp till 20 % inom tjänsten. Lönen för forskarstuderande med doktorandanställning följer en lönestege, vilket innebär att det inte förekommer någon individuell förhandling. Mer information om lönestege för doktorander finns på medarbetarportalen. Även adjunkter har möjlighet att delta i forskarutbildning inom ramen för sin kompetensutvecklingstid. Vid Högskolan i Skövde finns inga stipendier eller utbildningsbidrag att söka.

    Företagsanställda doktorander

    Forskarstuderande som är antagna vid Högskolan och med en anställning inom näringslivet eller offentlig sektor, får sina forskarstudier finansierade av arbetsgivaren. Dessa benämns också ibland som industridoktorander.

   Dokument

   Ansökan om antagning och antagningsbevis (docx)

   Kontakt

   forskarutbildning@his.se

   Publicerad: 2020-01-07
   Senast ändrad: 2020-01-07
   Sidansvarig: webmaster@his.se