Finansiering

Här kan du läsa om hur forskarutbildningen finansieras vid Högskolan i Skövde.

Anställning

Utbildning på forskarnivå vid Högskolan finansieras, som regel, genom en anställning som doktorand. Anställningen är en visstidsanställning fram till och med avlagd doktorsexamen, dock längst 5 år. Inom ramen för doktorandtjänst kan doktoranden delta i undervisning  och annan  institutionstjänstgöring upp till 20 % inom tjänsten. Lönen för forskarstuderande med doktorandanställning följer en lönestege, vilket innebär att det inte förekommer någon individuell förhandling. Mer information om lönestege för doktorander finns på medarbetarportalen (se länk under "Dokument"). Även adjunkter har möjlighet att delta i forskarutbildning inom ramen för sin kompetensutvecklingstid. Vid Högskolan i Skövde finns inga stipendier eller utbildningsbidrag att söka.

Företagsanställda doktorander

Forskarstuderande som är inskrivna vid Högskolan och med en anställning inom näringslivet eller offentlig sektor, får sina forskarstudier finansierade av arbetsgivaren. Dessa benämns också ibland som industridoktorander.

kampanilen på campus

Aktuella doktorandplatser

Alla tjänster utannonseras under lediga jobb på högskolans webb.

Dokument

Lönestege för doktorander

Kontakt