Licentiatseminarium

En licentiatexamen om minst 120 högskolepoäng kan vara en självständig examen eller en etapp på vägen mot en doktorsexamen.

Anmälan om licentiatseminarium

Licentiatavhandlingen ska försvaras vid ett offentligt seminarium. Anmälan om licentiatseminarium ska lämnas skriftligen av huvudhandledaren till fakultetsnämnden senast två månader före preliminärt datum för licentiatseminariet.

Föreskrifter för examination, anmälningsblanketten, checklistan inför licentiatseminariet och ansökan om examensbevis kan laddas ner under "Dokument".

Spikning och publikation i DiVA

Senast tre veckor före licentiatseminariet ska avhandlingen offentliggöras. Meningen är att allmänheten ska få möjlighet att läsa avhandlingen i förväg och kunna ställa frågor vid licentiatseminariet.

Den tryckta avhandlingen ska finnas tillgänglig på Högskolan minst tre veckor före licentiatseminariet. Forskningshandläggaren vid avdelningen för utbildnings- och studentstöd ansvarar för att avhandlingen distribueras inom och utanför Högskolan. Senast tre veckor före licentiatseminariet ska avhandlingen publiceras elektroniskt i Högskolans publikationsdatabas DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). För detaljerad information hänvisas till Anvisningar om framställning och distribution av licentiat- och doktorsavhandlingar (se länk i högerspalt) och Högskolebiblioteket (se länk i högerspalt).

Spikningsceremoni i Högskolebiblioteket

Den traditionella spikningen är en akademisk ritual i samband med framläggningen av en licentiat- eller doktorsavhandling och är frivillig. Senast tre veckor före licentiatseminariet kan forskarstuderande spika upp sin avhandling på en spikbräda innanför bibliotekets entré. Spik, snöre, hammare och spikexemplaret kan hämtas på biblioteket. Avhandlingen kan sedan hänga kvar efter licentiatseminariet, varefter forskarstuderanden själv får plocka ner sitt spikexemplar. Det går bra att anordna en liten mottagning i samband med spikningsceremonin. För att anmäla spikningsceremonin vänligen kontakta forskningshandläggaren (se kontaktuppgifter i högerspalt).

https://flic.kr/p/2zZxog