IPSI

IPSI är en företagsforskarskola vid Högskolan i Skövde som stöds av KK-stiftelsen. Genom IPSI utvecklas ny kunskap inom ämnet Informationsteknologi i nära samverkan mellan akademi och näringsliv. Totalt är cirka 15 doktorander och tiotal företag kopplade till företagsforskarskolan. IPSI bidrar till informationstekniska framsteg som är till nytta för individer, organisationer och samhälle.

Bild på medlemmarna i företagsforskarskolan IPSI

Joint activities in 2018

13th of April: IPSI half day working meeting (PhD’s, supervisors, industrial supervisors, management team, steering group)

21th of September: IPSI half day working meeting (PhD’s, supervisors, industrial supervisors, management team, steering group)

8th-9th of November:  IPSI One and a half day working meeting (PhD’s, supervisors, industrial supervisors, management team, steering group)

Föreståndare för IPSI