IPSI

IPSI är en företagsforskarskola vid Högskolan i Skövde som stöds av KK-stiftelsen. Genom IPSI utvecklas ny kunskap inom ämnet Informationsteknologi i nära samverkan mellan akademi och näringsliv. Totalt är cirka 15 doktorander och tiotal företag kopplade till företagsforskarskolan. IPSI bidrar till informationstekniska framsteg som är till nytta för individer, organisationer och samhälle. 

Bild på medlemmarna i företagsforskarskolan IPSI

Kommande aktiviteter


13 marsMänniska-robot-samarbete: Avslutningsworkshop för SYMBIO-TIC.

19-20 mars - Hur kommer vi interagera med autonoma system i framtiden?

24 april - Smart Industri - Information och lanseringsdag för nästa företagsforskarskola.

26 september - INFINIT-dag. Högskolans KK-miljö bjuder in till heldag.