IPSI

IPSI - "Industrial P.H.D. School in Informatics" är en företagsforskarskola vid Högskolan i Skövde som stöds av KK-stiftelsen. Genom IPSI utvecklas ny kunskap inom ämnet Informationsteknologi i nära samverkan mellan akademi och näringsliv. Totalt är cirka 15 doktorander och tiotal företag kopplade till företagsforskarskolan. IPSI bidrar till informationstekniska framsteg som är till nytta för individer, organisationer och samhälle. 

Bild på medlemmarna i företagsforskarskolan IPSI

Kommande aktiviteter

26 september - INFINIT-dag
Högskolans KK-miljö bjuder in till heldag.

7 november - IPSI day working meeting
Content; Innovation Management, An Introduction to Actea, and Research Communication. (PhD's, Supervisors, Mentors, Management- and Steering group)