Avslutade projekt

Doktorandprojekt slutförda inom ramen för IPSI.

Disputation Automated bottleneck analysis of production systems

Respondent: Jacob Bernedixen
Disputation: 2018-06-08
Handledare: Amos Ng m.fl.
Företagspartner: Volvo Car Corporation
Opponent: Magnus Viktorsson, KTH, Stockholm Sweden
Pressmeddelande: Ny metod hjälper till att ta bort flaskhalsar i industrin

Conclusions from the industry will soon be present here...

- Leif Pehrsson, Volvo Car Corporation

Disputation Toward Maintanance in a cloud Manufacturing Enviroment: A population-wide approach

Respondent: Bernard Schmidt
Disputation: 2018-05-21
Handledare: Lihui Wang, Amos Ng
Företagspartner: Volvo Group Truck Operation, Volvo Car Corporation
Opponent: Yuan Fuqing, University of Tromso, Norway
Examinator: Ramin Karim (Luleå University of Technology), Andreas Archenti (KTH Royal Institute of Technology), Klara Stokes (University of Skövde).
Pressmeddelande: Ny metod kan reducera underhållskostnader

Bernards forskning har gett oss en ökad kunskap inom området prediktivt underhåll, och då speciellt kring klassificering av Remaing Useful Life (RUL) på kritiska komponenter. Forskningen har också gett oss en ökad förståelse för vikten av att underhållsdata och övrig kontextuell data är tillgänglig och i ett användbart format för att kunna genomföra prediktiva analyser.

- Roland Gustavsson & Patrik Rempling Volvo Car Corporation

Towards Strategic Development of Maintenance and Its Effects on Production Performance

Respoondent: Gary Linnéusson
Disputation: 2018-04-23
Handledare: Professor Amos Ng, Högskolan i Skövde
Företagspartner: Volvo car Corporation, Volvo Group Truck Organisation
Opponent: Dr Daniel T Semere, Kungliga Tekniska Högskolan
Examinator: Professor Anna Syberfeldt, Högskolan i Skövde, Mats Jacksson Jönsköping University
Pressmeddelande: Gary Linnéusson forskar om underhållsarbete inom industrin

Inom de komplexa underhållsprocesserna har olika strategiska beslut stor påverkan på tillgänglighet och kostnader både på kort och lång sikt. Garys forskning visar på möjligheten att bygga en modell för att beskriva och simulera hur olika strategiska beslut påverkar produktionsförmågan och effekterna på totalkostnaden samt hur besluten kan optimeras.

- Roland Gustavsson & Patrik Rempling Volvo Car Corporation

Förbättrade livslängdsuppskattningar för “on-condition”-komponenter i flygmotorer

Respoondent: Veronica Fornlöf
Licentiatseminarium: 2016-05-30
Handledare: Professor Diego Galar, Högskolan i Skövde
Företagspartner: GKN Aerospace
Opponent: Dr David Baglee, University of Sunderland
Examinator: Professor Amos Ng, Högskolan i Skövde
Pressmeddelande: Veronica Fornlöf forskar om Gripenmotorn

Den här avhandlingen fokuserar på hur bättre kvarvarande livslängdsuppskattningar för on-condition komponenter (OC-komponenter) i flygmotorer ska kunna uppnås. Att underhålla en flygmotor bärnormalt sett 10-20% av den totala kostnaden för att hålla ett flygplan i drift. GKN Aerospace Engine Systems (GKN) planerar därför att förbättra sin underhållsplanering genom att implementera en existerande algoritm for underhållsoptimering som beräknar vilka komponenter som ska bytas när.

Conformal Anomaly Detection - Detecting Abnormal Trajectories in Surveillance Applications

Respondent: Rikard Laxhammar
Disputation: 2014-02-20
Handledare: Göran Falkman
Företagspartner: Saab AB
Opponent: Pontus Svensson, Totalförsvarets forskningsinstitut
Pressmeddelande: Ny forskning stärker sjösäkerheten

Rikard fortsätter efter sin disputation att arbeta för Saab.

Rikards forskning bidrar direkt till i Saabs teknik- och produktutveckling. Ett av de främsta resultaten är utvecklandet av en ny metod med unika egenskaper för att hitta avvikelser i rörelsemönster hos t.ex. fartyg. Resultaten har redan omsatts och ingår som en väsentlig del i en av Saabs produkter. Denna produkt heter Situation detector och är ett automatiserat verktyg som har till syfte att stötta operatörer av övervakningssystem genom att uppmärksamma dem på intressanta eller avvikande situationer i lägesbilden, t.ex. en båt som hamnat ur kurs p.g.a. att kaptenen ombord har somnat.

- Kjell Svensson, Saab