Forskningsomgivning

Forskningsomgivning är ett nödvändigt led i det vetenskapliga arbetet.

KK-miljö

Högskolan i Skövde

Högskolan i Borås

KK-stiftelsen