Presumtiva forskarskolan Smart Industri bjuder in till informationsdag

Nu kraftsamlar fem lärosäten* och ansöker om att bilda en gemensam företagsforskarskola vars syfte är att tillgodose industrins behov av spetskompetens. Välkommen till en informations- och lanseringsdag för forskarskolan Smart Industri den 24/4 kl. 09:30 på Högskolan i Skövde. Då ges möjlighet att träffa flera av de involverade lärosätena, intresserade industriföretag och forskarstuderande.

Smart Industri

Företagsforskarskolan Smart Industri är en stor nationell satsning mot området smart industri och kommer ske i nära samverkan mellan industri och akademi. Den består av en unik flora experter, både från företag och akademi, som genom att utbilda industrins framtida nyckelpersoner kommer bidra till att leda svensk industri framåt. 

- Vi behöver kompetensutveckla och stärka industrin för att hålla bibehålla Sveriges konkurrenskraft. Smart industri kommer skapa en sammanhållen grupp industridoktorander som kommer bli framtidens nyckelpersoner för industriell/akademisk samverkan i Sverige. Forskningsbredden i forskarskolan blir unik i sitt slag eftersom man sammanfogar fem lärosätens spetsforskning inom smart industri, säger Mats Jägstam, vicerektor för samverkan och programchef för INFINIT vid Högskolan i Skövde.

Fokusområden Smart Industri

Det är nu fyra år sedan den nuvarande forskarskolan IPSI startade på Högskolan i Skövde och vi kan konstatera att både företagen och de 13 doktoranderna känner att denna insats är av stort värde. I Smart Industri kommer industridoktorander erbjudas forskningsmöjligheter inom fem så kallade klusterområden. 

 • Smarta/hållbara material och tillverkningsmetoder
 • Smarta produkter och processer 
 • Smart produktionsteknik för flexibla/agila/förändringsbara produktionssystem 
 • Smarta arbetssätt för snabb/effektiv produktframtagning/industrialisering
 • Effektiv kvalitet-/underhålls-/produktivitetsutveckling mot smart produktion  

Tidplan - från ansökan till studiestart

Ansökan om finansiering av Smart Industri kommer att sökas hos KK-stiftelsen. Tidplanen ser ut enligt följande; 

 • 1/7 Ansökan färdig
 • 15/8 Deadline avsiktsförklaringar (LOI, Letter of Intent) från medverkande företag
 • 30/10 Preliminärt beslut 
 • 17/12 KK-stiftelsen beslut 
 • Våren 2020 Identifiering och antagning av doktorander
 • Hösten 2020 Studiestart

Lär dig mer den 24 april

Den 24 april anordnar vi på Högskolan i Skövde en lanserings- och informationsdag för Smart Industri. Då har du möjlighet att träffa initiativtagarna, få mer detaljerad information kring upplägg och genomförande. Hur är det att som företag gå in med en industridoktorand och vad krävs av företaget? Dessutom kommer flera industridoktorander från IPSI, vår pågående företagsforskarskola, vara på plats för att berätta mer om hur det är vara industridoktorand. 

Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena. 
Tid: 09:30-15:00.  

Program 24 april

09:30 Registrering, mingel, kaffe med fralla.
10:00 Inledning av vice rektor för samverkan Mats Jägstam, Högskolan i Skövde 10:15 Presentation av projektidén Smart Industri av Mats Jägstam, Kristina Säfsten (Jönköping University) och Lennart Malmsköld (Högskolan Väst).
11:00 Vidare samtal i grupp fördelat på SIs klusterområden.
11:45 Högskolan i Skövdes företagsforskarskola IPSI presenterar innehåll och erfarenheter.
12:00 Gemensam lunch.
13:00 Vad är nyttan för företaget och vilka krav ställs?
13:30 Diskussion i grupp kring potentiellt innehåll utifrån SIs definierade klusterområden. Frivillig gruppindelning.
14:15 Kaffe och kaka.
14:30 Varje grupp presenterar tankar och idéer kring diskussionsområden.
15:00 Summering och avslut.

* Högskolan i Skövde, Jönköping University, Högskolan Väst, Högskolan Halmstad och Mittuniversitetet erbjuder tillsammans med KK-stiftelsen forskarutbildning för industriverksamma inom fokusområdet Smart Industri. 

 

För mer information, kontakta:

Mats Jägstam
Vicerektor
Rektorsfunktionen
mats.jagstam@his.se
Telefon: 0500-448525

Ladda ner foldern (pdf).