Om oss

En övergripande målsättningen med IPSI är:

  • att stärka Högskolans utveckling av forskning och forskarutbildning via samarbetsprojekt med näringslivet,
  • att höja kunskapsnivån inom informationsteknologi hos deltagande partners samt
  • att bredda och fördjupa grunden för framtida samproduktion mellan Högskolan och externa partners.

Finansiering

IPSI finansieras av KK-stiftelsen, deltagande partner och Högskolan i Skövde. Projektet startade 2012 och slutar 2021.

Föreståndare för IPSI

Gunnar Mathiasson, Institutionen för Informationsteknologi

Ledningsgrupp

Föreståndare IPSI: Gunnar Mathiasson
Handledarrepresentant: Anna Syberfeldt
Företagsrepresentat: Sven Wilhelmsson, Volvo AB Powertrain
Doktorandrepresentant: Oscar Danielsson
Projektkoordinator: Kristina Gilbertsson
Kommunikatör: Jill Elmshorn

Ledningsgruppen har det operativa ansvaret för IPSI

Styrgrupp

Ordförande: Lena Bergqvist, Volvo Car Corporation
Föreståndare IPSI: Gunnar Mathiasson 
Represenatant INFINIT: Mats Jägstam
Representant Fakultetsnämnen: Prof. Anne Persson, Dekan Företagsrepresentant: Dr. Torgny Almgren, GKN Aerospace Engine Systems Doktorandrepresentant: Martin Brodin, Actea Consulting AB

Till styrgruppen adjungeras efter behov:
Projektkoordinator för IPSI: Kristina Gilbertsson

Styrgruppen fattar de övergripande besluten gällande IPSI.

Bild på doktoranderna i företagsforskarskolan IPSI

 

Kontakt IPSI

Föreståndare

Projektkoordinator

Forskningskommunikatör