Verktyg för projektstyrning

Thesis Steering Model (TSM) är ett verktyg för att driva systematisk samverkan mellan företag och forskare. Verktyget används i samtliga projekt.

Modellens olika grindar är av avstämningskaraktär där hela gruppen kring doktoranden (akademi och industri) träffas för att uppnå en samsyn kring nuvarande status i projekt och olika möjliga vägar framåt. TSM ger möjlighet att diskutera doktorandprojektens framåtskridande med alla parter både ur ett vetenskapligt perspektiv och utifrån företagets behov, till skillnad från den obligatoriska individuella studieplanen där främst de akademiska målen identifieras och bevakas av företrädare för akademin.