Ramverk för att realisera förstärkt verklighet på industriella verkstadsgolv

Mitt namn är Oscar Danielsson och jag är doktorand inom företagsforskarskolan IPSI. Min forskning tittar närmare på hur vi kan utveckla ett ramverk för att realisera förstärkt verklighet på industriella verkstadsgolv


Oscar Danielsson, industridoktorand inom företagsforskarkolan IPSI. Högskolan i Skövde
Industridoktoranden Oscar forskar på vad som krävs för att implementera förstärkt verklighet inom industrin.

Operatörers utmaning - lära sig mer, oftare

En utmaning för operatörer inom tillverkningsindustrin är att snabbt lära sig förändringar i produktionen för att kunna bibehålla en hög kvalitet. Denna utmaning kommer förmodligen inte att minska då trenden nu är att mer och mer individualisering och kortare livscykler för produkter gör att framtida operatörer måste lära sig ännu mer ännu oftare.

Den försärkta verklighetens outnyttjade potential

Förstärkt verklighet har en stor outnyttjad potential för att tydligt visualisera information för operatörer inom produktion och därmed möjliggöra direkta uppdateringar samt dynamiska och individuella instruktioner till operatörer. Detta ger operatörer möjligheten att hantera mer komplexa arbetsuppgifter och att minska ledtiden och kvalitetsrisker vid förändringar inom produktion.

Vad krävs för att få försäkt verklighet i skarp produktion?

Förstärkt verklighet som teknik är inte ny och på ett teoretiskt plan har industriell tillverkning som användningsområde varit känt sedan 90-talet. Trots detta finns idag inga exempel på där förstärkt verklighet används i skarp produktion av operatörer som en del av deras dagliga arbete. Målet med denna forskning är att ta reda på varför, vilka hinder finns fortfarande kvar för att möjliggöra förstärkt verklighet i produktion och hur ska förstärkt verklighet beredas inom industrin för att fungera långsiktigt?

Det finns många sätt att realisera förstärkt verklighet men i det här arbetet är fokus på förstärkt verklighet med hjälp av smarta glasögon. Smarta glasögon möjliggör flera operatörer att arbeta inom samma område med olika instruktioner och de behöver inte använda sina händer. När tekniken väl är utvecklad nog för att möjliggöra långvarigt bruk av smarta glasögon kommer vi troligen stå inför en visualiseringsrevolution.

 

Kontaktinformation

Oscar Danielsson
Email: oscar.danielsson@his.se
Arbete: 0500-448596
Kontor: PA220G

Handledare och mentorer

  • Huvudansvarig handledare – Professor Anna Syberfeldt, Högskolan i Skövde
  • Primär handledare – Magnus Holm, Högskolan i Skövde
  • Industrimentor – Rodney Brewster, Volvo Cars
  • IPSI ledningsgrupp

Mer om Oscars forskning: