Simuleringsbaserad optimering av fabrikslayouter

Mitt namn är Enrique Ruiz Zúñiga och jag doktorand inom företagsforskarskolan IPSI. I min forskning tittar jag närmare på simuleringsbaserad optimering av fabrikslayouter. Jag började min forskning i maj 2015 och beräknas att vara klar i början av 2020. Min forskning delfinansieras av Xylem Water Solutions och genomförs i nära samarbete med dem.

IPSI Enrique simuleringsbaserad optimering av fabrikslayouter

Sverige är ett avancerat tillverkningsland och ett stort antal tillverkande företag har sina mest kvalificerade verksamheter i landet. Trots detta saknar många produktionsanläggningar idag optimerade flöden på fabriksgolvet. Detta i sin tur begränsar produktionen, sedermera konkurrenskraften och tillväxten i svensk industri. Genom att arbeta med simuleringsbaserad optimering, i kombination med LEAN och industri 4.0 handlar min forskning om att förbättra fabrikslayouten.

Ökad flexibilitet som drivkraft

Området är intressant för svensk industri eftersom många produktionsanläggningar i landet har en lång historik och inte har kommit hela vägen med att optimera fabrikslayouten. Många svenska företag har ett stort produktsortiment och erbjuder dessutom många skräddarsydda lösningar. Detta, i kombination med en låg volym, kräver att produktionen är flexibel och snabbt kan ställa om för att kunna konkurrera på den globala marknaden.

Simuleringsbaserade fabrikslayout Enrique IPSI

Företagen kan utvärdera olika upplägg

Projektet kommer att undersöka hur simuleringsbaserad optimering skulle kunna användas för att förbättra fabrikslayouten i produktions- och logistiksystem. Genom de lösningar som utvecklas kan industrin utvärdera olika upplägg på sina produktionssystem redan på konceptstadiet och säkra att det valda upplägget bidrar till att uppfylla företagets målsättningar.

Xylen Water Solutions aktiv industripartner

Forskningen sker i samarbete med industripartnern Xylen Water Solutions, en internationell vattenpumpstillverkare. Forskningen kommer bl.a. innebära att nya parametrar från 3D layout inkluderas i produktions- och logistikoptimeringen. Målet är att utveckla generiska metoder som tar hänsyn till faktisk anläggningsyta/volym när optimala flöden utvecklas. Forskningen kommer även att innebära förändring av en befintlig anläggning hos Xylen Water Solutions.

Logga_xylem

 

Kontaktinformation:

Handledare och mentorer

Mer om Enriques forskning