Taligenkänning, haptisk kontroll och ökad verklighet för ett mer intuitivt människa-robot samarbete

Jag heter Patrik Gustavsson och jag är doktorand inom företagsforskarskolan IPSI. I min forskning kombinerar jag tre teknologier, taligenkänning, haptisk kontroll och ökad verklighet för att möjliggöra ett mer naturligt samarbete mellan människa och robot inom tillverkande industri. Jag började min forskning i början av 2015 och kommer att disputera i början av 2020. Min forskning sker i samarbete med Volvo Cars.

Människa robot interaktion Patrik Gustavsson IPSI

Dagens kollaborativa robotar används oftast för att arbeta nära människan i en industriell miljö, men för att fullt ut kunna samarbeta med roboten behöver de hjälpa varandra. I min forskning kommer jag att utveckla ett program i vilket operatören snabbt och enkelt förstår hur roboten ska programmeras. 

Handfast visa roboten hur den ska utföra sin uppgift

Programmet visar hur operatören själv kan utföra stora delar av programmeringen så att företaget slipper ta in specialistkompetens och alltså snabbt kan få roboten i bruk. Teknikerna som kombineras är taligenkänning, haptisk kontroll och förstärkt verklighet. Dessa är inte nya tekniker i sig, men kombinerars dem på ett unikt sätt I min forskning. Genom taligenkänning kan roboten förstå kommandon, operatören kan även fysiskt visa roboten hur den ska röra sig och genom förstärkt verklighet kan operatören se hur den ska interagera med roboten.

 Forskningen ska resultera i att:

  • operatörer inom industrin ska, utan förkunskap inom robotprogrammering få en robot att utföra en uppgift.
  • reducera robotens programmeringstid och undvika att specialistkompetens krävs, vilket leder till ökad produktionstid. 
  • visa på effekterna av att inkludera förstärkt verklighet vid robotsprogrameringen. Koordinera arbetsobjekt och verktyg, robotens rörelse och kollisionsdetektering och alternativa rörelser som kan upptäckas genom att roboten flyttas manuellt.

Upplärningssätt som alla kan förstå

Min forskning kommer alltså att introducera ett helt nytt upplärningssätt. En operatör ska snabbt och enkelt kunna programmera en samarbetande robot. Det ska göras genom att inkludera taligenkänning, haptisk kontroll och förstärkt verklighet i forskningen. Resultatet av min forskning ska sedan implementeras på ett fall inom tillverkningsindustrin. 

 

Kontaktinformation:

Patrik Gustavsson
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Doktorand
E-post: patrik.gustavsson@his.se
Arbete: 0500-448507
Rum: PA210N

Handledare och mentorer

  • Huvudansvarig handledare – Professor Anna Syberfeldt, Högskolan i Skövde
  • Bihandledare – Magnus Holm, Högskolan i Skövde
  • Industrimentor – Rodney Lindgren Brewster, Volvo Cars
  • IPSI ledningsgrupp

Mer om Patriks forskning