Forskarutbildningens styrdokument, blanketter och checklistor

Här hittar du styrdokument, blanketter och checklistor som reglerar Högskolans forskarutbildning.

Styrdokument och riktlinjer

Anvisningar för disputation och licentiatseminarium

Uppdragsbeskrivningar

Blanketter kopplade till utbildningen på forskarnivå

Övrigt

 

Switch to the English version of this page to access these documents in English.

Kontakt