En analys av begreppet ansvar och dess samhälleliga roll

Öppna föreläsningar

Tid: 2019-09-25 13:15 - 15:00
Plats: Högskolan i Skövde, E-huset, E112

Jens Allwood presenterar en analys av begreppet ansvar och dess samhälleliga roll genom att tillämpa semantisk-epistemisk metod för analys av användningen av termen ansvar i olika kontexter. Metoden leder till en belysning av den roll ansvar spelar i olika kontexter.

Jens Allwood är sedan 1986 professor (numera emeritus) i lingvistik vid Göteborgs universitet och styrelseordförande i Immigrantinstitutet. Han har deltagit i ett antal EU-projekt och nationella projekt med fokus på migration och utbildning i interkulturell kommunikation och har lång erfarenhet av internationell utbildning. Han är en av initiativtagarna till det internationella Master in Communication-programmet vid Göteborgs universitet. Han är även föreståndare för det tvärvetenskapliga centrumet SSKKII vid Göteborgs universitet. Hans forskning handlar främst om semantik och pragmatik. Han undersöker talspråksinteraktion ur flera perspektiv, t.ex. korpuslingvistik, datormodellering av dialog, sociolingvistik och psykolingvistik, samt interkulturell kommunikation. 

Välkomna!

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

 

 

Kontakt