Inspirationsdag Agenda 2030

Evenemang

Tid: 2019-09-19 08:30 - 16:00
Plats: Högskolan i Skövde, Portalen

Social, Ekonomisk och Miljömässig Hållbarhet
Välkomna att ta del av de senaste rönen inom området ledarskap och arbetsliv. Representanter från akademi respektive arbetsliv inleder med korta föreläsningar. Därpå följer workshops och gemensamma diskussioner.

Globala utmaningar - regionala, delregionala och lokala lösningar. Hur kan vi tillsammans verka för ett hållbart samhälle?

Agenda

 • 08.30 - Utställning och fika
 • 09.00 - Inledningstal Prorektor Lena Mårtensson och Förbundsdirektör Jan Malmgren
 • 09:20 - AGENDA 2030 Unga ambassadörer av Svenska FN-förbundet presenterar de globala målen för hållbar utveckling
 • 10:10 - Bensträck på plats
 • 10.15 - GODA EXEMPEL
 • Samverkan Social hållbarhet/ folkhälsa - Susanne Sandgren (Skaraborgs Kommunalförbund) och Thomas Andersson (IHF)
 • Industriell symbios - Yvonne Träff (Lidköpings Kommun)
 • Arbete för ekologisk hållbarhet - utmaningar och prioriteringar - Sandor Ujvari (IHF)
 • Biosfärsområde – social-ekonomisk och ekologisk utveckling i unikt område - Sofia Guldbrand (Biosfärskontoret Mariestad - Götene-Lidköping) och Lars Vipsjö (IIT)
 • 12:00 - LUNCH och mingel
 • 13:00 - Workshops tema organisering, tema social hållbarhet, tema ekonomisk hållbarhet och tema ekologisk hållbarhet - alt. generell grupp där Agenda 2030 arbetet i stort diskuteras
 • 14.30 - Redovisning från alla grupper
 • 14:55 - FIKA samt minimässa
 • 15.15 - AGENDA 2030 utifrån hur Skaraborgsbänken driver frågan i riksdagen för Skaraborgs del - riksdagsledamöter från Skaraborg deltar
 • 15.45 - Uppsummering och avslutning
 • 16.00 - Slut

Anmälan

Anmäl dig till Inspirationsdag Agenda 2030. Fri entré.

Inspirationsdag Agenda 2030 arrangeras av CLAS (Högskolan i Skövde) i samarbete med Skaraborgs Kommun.

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

 

 

Kontakt

Lotten Svensson
Verksamhetsansvarig CLAS
Institutionen för handel och företagande
lotten.svensson@his.se
Telefon: 0500-448713

Lien Naessens
Institutionssekreterare
Institutionen för handel och företagande
lien.naessens@his.se
Telefon: 0500-448535