Kick-off Virtuella fabriker med kunskapsdriven optimering

Externwebb kalender,Evenemang,ASSAR

Tid: 2018-11-05 09:45 - 12:00
Plats: ASSAR

Välkommen att delta på kick-off för den nya forskningsprofilen, Virtuella fabriker med kunskapsdriven optimering. Tillsammans har vi åtta spännande år framför oss - nu börjar resan!

Forskningsprofilen "Virtuella fabriker med kunskapsdriven optimering" (VF-KDO) kommer att rymmas inom Högskolans forskningsmiljö INFINIT. INFINIT är en forsknings- och utbildningsmiljö vid Högskolan i Skövde som stöds av KK-stiftelsen. Verksamheten sker i nära samverkan med näringslivet. 

Det övergripande målet för forskningsprofilen är att bidra till kunskap och innovationer inom virtuell utveckling och optimeringstekniker som är avgörande för att designa och driva nästa generations tillverkningssystem. På så sätt kan industriföretag bedriva utveckling – utan att behöva investera i ofärdiga lösningar.

– Hos oss kan företagen testa alltifrån minsta sensor till hela fabriker. Vad som är unikt med våra virtuella tester är också att hela produktionskedjan optimeras. Med tester kan det annars vara lätt att varje del optimeras var och en för sig. Men här tar vi ett helhetsgrepp. Men en sak i taget - vi börjar med att kicka igång projektet ordentligt den 5 november, varmt välkomna, säger Anna Syberfeldt.

Agenda:

09:45-10:00 Kaffe/Te med smörgås.
10:00-10:10 Rektor Lars Niklasson och vicerektor Mats Jägstam hälsar välkomna.
10:10-10:15 Mattias Strand presenterar ASSAR och kopplingen till forskningsprofilen.
10:15-10:45 Vad betyder satsningen för svensk industri? Projektledare Amos Ng och Anna Syberfeldt berättar om profilen som under våren beviljades finansiering på närmare 100miljoner kronor. 
10:45-12:00 Projektets sju företagspartners berättar; Volvo AB, Volvo Cars, Scania, ABB, Flexlink, IKEA och Arla.
12-15 Endast för projektmedlemmar

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

För mer information, kontakta: