Öppet hus på Skaraborgs Hälsoteknikcentrum

Externwebb kalender,Högskolan i Skövde,Samverkan

Tid: 2019-01-18 10:00 - 17:00
Plats: Hus A, 4 våning, Högskolevägen, Skövde.

Välkommen att besöka SHC för presentation av oss! Skaraborgs Hälsoteknikcentrum är en facilitator för samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Dessutom är det en testmiljö där metoder, tjänster och produkter testas och utvärderas på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt. Aktiviteten riktar sig till dig som är företagare, som arbetar inom vård och omsorg eller äldre personer som vill bekanta sig med dagens teknikstöd och digitala hållbara lösningar. Den riktar sig också till dig som är studerande, lärare, forskare eller verksam i annan organisation och har intresse för digital hälsa.

SHC öppet hus

Under dagen ger vi korta presentationer av SHC varje timma med start kl 10 i innovationsrummet A408 och därefter visas testlägenheten. Vi kommer att presentera de metoder, verktyg och den teknik som vi använder. Tekniker till stöd i vård och omsorg kommer också att visas och det kommer att finnas möjlighet att testa äldredräkten.

Innovationsrådgivaren Richard Andersson kommer att presentera metoden BMC vilket är ett av de verktyg som vi använder i workshops med företag och organisationer. Dessutom ges tillfälle att bekanta sig med projektet BaltSe@nioR, ett projekt med fokus på att utveckla en god inom- och utomhusmiljö för äldre.

Ingen anmälan krävs – det är bara att komma!

Välkommen!

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

Kontakt

Tematisk ledare Virtual Health
Projektledare Skaraborgs Hälsoteknikcentrum
Catharina Gillsjö
Institutionen för hälsa och lärande
Lektor i omvårdnad
E-post: catharina.gillsjo@his.se
Telefon: 0500-448458