Öppet seminarium: Dark Patterns in the design of games

Öppna föreläsningar

Tid: 2019-05-08 13:15 - 14:15
Plats: Högskolan i Skövde, A101

Den spelvetenskapliga seminarieserien bjuder in till ett öppet seminarium med professor Staffan Björk.

Staffan Björk

Oftast brukar speldesign beskrivas som en aktivitet som fokuserar på att ge spelare en bra upplevelse. Men verkligheten kan vara annorlunda. Spel kan vara strukturerat på sätt som går emot det som är i spelarens intresse. På detta seminarium tar spelforskaren Staffan Björk upp begreppet Dark Design Patterns, återkommande designmönster som finns i spel vilka kan vara problematiska för spelare.

Staffan Björk är professor vid institutionen för Data och Informationsteknik vid Göteborgs universitet. Hans forskning har primärt fokuserat på vilka nya spelmöjligheter ny teknologi möjliggör och att utveckla designspråk för speldesign. Tillsammans med Jussi Holopainen har han skrivit boken "Patterns in Game Design" och tillsammans med Petri Lankoski har han varit redaktör för boken "Game Research Methods: An Overview".

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical